TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
11. 8. 2017

Opětovné zprovoznění lanové dráhy na dětském hřišti v ulici Svatojánská

Od 14.8.2017 bude na dětském hřišti v ulici Svatojánská opětovně zprovozněna lanová dráha.
10. 8. 2017

Otevření lávky pro pěší přes Malý Labský náhon

Lávka v ulici Krunertova přes Malý Labský náhon byla opět otevřena pro pěší a cyklisty ve 32 . týdnu 2017.
8. 8. 2017

Větší opravy chodníků

 
V současné době probíhají opravy betonových chodníků před Základní školou a Mateřskou školou na Jiráskově nám. a v ul. Písečná, dále probíhá oprava asfaltobetonového chodníku podél vodoteče v ul. Štefánikova mezi zastávkami MHD Štefánikova a MHD Hvězda.
 
1. 8. 2017

Větší opravy krytů vozovek

31.8. byly zahájeny opravy krytů vozovek v ulicích Brněnská u kruhového objezdu a v části ulice Na Brně.
V 32.týdnu bude probíhat oprava krytu vozovky v ul. Štefánikova u Hvězdy, v ul. Ak. Bedrny před světelnou křižovatkou
a po polovinách v ul. Divišova před Tyršovým mostem.
Ve 33. týdnu bude probíhat oprava v ul. Hradecká u Státní vědecké knihovny.
Ve 34. týdnu bude zahájena oprava vozovky v části ul. Dvorská.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9    Zobrazeno 1 20 (Celkem 165 záznamů)