Technické služby Hradec Králové jako provozovatel tržnice na náměstí 28. října u OD Tesco oznamují na základě Nařízení města Hradec Králové č. 7/2013 článek VI. bod 2) a na základě Provozního řádu tržnice článek II. bod 1) uzavření městské tržnice u OD Tesco v období 30.12.2016 – 28.2.2017.

Provoz bude uzavřen z důvodu nízkého zájmu prodávajících. V případě zvýšeného zájmu prodávajících a příznivých klimatických podmínek může být provoz opět obnoven před tímto termínem.