TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Ceník služeb


TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ poskytují služby v oblastech správy majetku ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové.
Důležité upozornění:
Datum vydání 1.1.2017.
Dnem účinnosti tohoto Ceníku služeb 2017 se ruší platnost Ceníku služeb 2016.
Fakturována je každá započatá měrná jednotka jednotlivých výkonů.
Požadujeme 14 dni splatnost faktur.
Ceník je průběžně aktualizován. Ceny placené v hotovosti se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Službu je možno objednat pomocí formuláře umístěného v sekci "služby - formuláře" na těchto webových stránkách.
 
Středisko / jméno Telefon Mobil Email
Ústředna +420 495 402 654   info@tshk.cz
Pohotovostní telefon (0-24 hod.)   +420 731 131 209