TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
2. 5. 2017
Souběžná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 1746 (malá Harmonie)

2. 5. 2017
Čechova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Vrchlického a Horovou

2. 5. 2017
Nerudova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Vrchlického a Horovou

2. 5. 2017
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště a vozovka před čp. 1516-1521

3. 5. 2017
Albertova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Vrchlického a Horovou

3. 5. 2017
V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Střeleckou a Horovou

3. 5. 2017
Hořická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
komunikace mezi Terminálem HD a Lidlem (pozemek p. č. 1889/18)

3. 5. 2017
Na Rozhraní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Pod Zámečkem před čp. 1511-1514 a čp. 1377-1380

4. 5. 2017
Wolkerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Nerudovou a Čechovou

4. 5. 2017
Horova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Nerudovu

4. 5. 2017
Potoční
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá včetně parkoviště

4. 5. 2017
Puškinova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 5. 2017
Nerudova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Habrmanovy k trati ČD

5. 5. 2017
P. Hanuše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Horovou a Habrmanovou

5. 5. 2017
J. Purkyně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Habrmanovou a P. Holého

5. 5. 2017
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště a vozovka vedle čp. 1381 (Durychova)

9. 5. 2017
Rautenkrancova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

9. 5. 2017
Orlické nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi I. Herrmanna a ul. Rautenkrancova

9. 5. 2017
V. Nejedlého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Hradební k II.SO

10. 5. 2017
Durychova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1386-1391 a u čp. 1392-1393

10. 5. 2017
Slunečná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

10. 5. 2017
Štolbova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Durychovou a Slunečnou

10. 5. 2017
Balbínova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 5. 2017
Heřmanova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 5. 2017
Orlické nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nezvalovy po Heřmanovu

11. 5. 2017
Švendova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od V. Nejedlého po Pospíšilovu třídu

11. 5. 2017
U Kavalíru
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
slepé parkoviště vedle čp. 265 (nemocnice)

12. 5. 2017
J. Purkyně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Horovou a Habrmanovou

12. 5. 2017
V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Střelecké po Šafaříkovu - boční i hlavní

15. 5. 2017
Polákova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

15. 5. 2017
V Koutech
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Horovy po Polákovu

15. 5. 2017
V Koutech
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Polákovy před čp. 1280+1279, za domy čp. 1225-1228+1289-1291

15. 5. 2017
V Koutech
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. před čp. 1283-4, 1285-7

16. 5. 2017
P. Holého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Nerudovou a Všehrdovou

16. 5. 2017
Hálkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

16. 5. 2017
Sladkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

17. 5. 2017
Sádovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Hořické po A. Dvořáka

17. 5. 2017
Durychova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště + vozovka před čp. 1381-1385

17. 5. 2017
Sokolská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Durychovy k čp. 638

18. 5. 2017
Nádražní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 5. 2017
Komenského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
zimní stadion boční parkoviště (ne soukromé)

18. 5. 2017
ak. Heyrovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka a park. před čp. 1171,1177,1178, 1203 (ne soukromé)

19. 5. 2017
P. Holého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Všehrdovou a J. Purkyně

19. 5. 2017
Gočárova tř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
za čp. 1210-1207 a čp. 1103

19. 5. 2017
Okružní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
pod nadjezdem směr Na Střezině

22. 5. 2017
Pospíšilova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Okružní po Slezskou

22. 5. 2017
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pouchovské po Gagarinovu - hlavní vozovka

23. 5. 2017
bří Čapků
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Pospíšilovou a Buzuluckou

23. 5. 2017
SNP
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 789 a 640-643 (u Alessandrie)

23. 5. 2017
Okružní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
pod nadjezdem směr podchod Tesla

23. 5. 2017
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště a vozovka před čp. 1367-1373

24. 5. 2017
Komenského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
Zimní stadion před hlavním vchodem

24. 5. 2017
17. listopadu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od hlavní vozovky ul. Hradecká až po čp. 1207

24. 5. 2017
Hradecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1202, 1151, 1205, 1204, 1172

24. 5. 2017
Hradecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vedle čp. 1219

24. 5. 2017
Hradecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1690 (ÚSZS) + před čp. 1687 -1689

25. 5. 2017
Švendova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Pospíšilovou a Buzuluckou

25. 5. 2017
Kubelíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

25. 5. 2017
Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi SNP a Bratří Štefanů

25. 5. 2017
Orebská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Brandlovou a Jižní

25. 5. 2017
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
boční parkoviště před čp. 1358-1361

26. 5. 2017
Vančurovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

26. 5. 2017
K. Čapka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Blažíčkova náměstí k Sadovské

26. 5. 2017
Hořická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u parku Blažíčkovo náměstí

27. 5. 2017 (Mimořádné)
Orlické nábř.
Zákaz zastavení platí od 7-12 hod.
mezi I. Herrmanna a ul. Rautenkrancova

27. 5. 2017 (Mimořádné)
Orlické nábř.
Zákaz zastavení platí od 7-12 hod.
mezi Balbínovou a Heřmanovou

29. 5. 2017
Rybova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi U Parku a ul. Hradečnice - boční parkoviště (ne soukromé)

29. 5. 2017
Rybova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi U Parku a ul. Hradečnice - u hlavní vozovky

29. 5. 2017
U Parku
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

30. 5. 2017
Rybova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi U Parku a ul. Průběžná - u hlavní vozovky

30. 5. 2017
Rybova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi U Parku a ul. Průběžná - boční parkoviště

31. 5. 2017
Na Brně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 1952 - 1954 (ne soukromé)

31. 5. 2017
Průběžná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

31. 5. 2017
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště vedle čp. 784 (SPŠ strojnická)

1. 6. 2017
Jiráskovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Dykovou a J. Purkyně a čp. 829 po Sovovu

1. 6. 2017
Vydrova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 6. 2017
Wintrova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 6. 2017
Sovova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 6. 2017
Dykova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1123

1. 6. 2017
Šmeralova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá
Rybova - 29. 5. 2017
mezi U Parku a ul. Hradečnice - boční parkoviště (ne soukromé)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Rybova - 29. 5. 2017
mezi U Parku a ul. Hradečnice - u hlavní vozovky
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

U Parku - 29. 5. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Rybova - 30. 5. 2017
mezi U Parku a ul. Průběžná - u hlavní vozovky
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Rybova - 30. 5. 2017
mezi U Parku a ul. Průběžná - boční parkoviště
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Brně - 31. 5. 2017
vozovka a parkoviště před čp. 1952 - 1954 (ne soukromé)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Průběžná - 31. 5. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Brněnská - 31. 5. 2017
parkoviště vedle čp. 784 (SPŠ strojnická)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jiráskovo nám. - 1. 6. 2017
mezi Dykovou a J. Purkyně a čp. 829 po Sovovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Vydrova - 1. 6. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Wintrova - 1. 6. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Sovova - 1. 6. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Dykova - 1. 6. 2017
před čp. 1123
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Šmeralova - 1. 6. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Zeyerova - 2. 6. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Rubešova - 2. 6. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Raisova - 2. 6. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Erbenova - 2. 6. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

K. Světlé - 2. 6. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.