TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
1. 9. 2017
Holubova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 9. 2017
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Divišovy k čp. 842 (Městské lázně)

1. 9. 2017 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

1. 9. 2017 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Na Kropáčce k Malému náměstí - vozovka a parkoviště, úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště, úsek mezi Klicperovou a Špitálskou - vozovka a parkoviště

1. 9. 2017 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

1. 9. 2017 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

1. 9. 2017 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celé

1. 9. 2017 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

1. 9. 2017 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

1. 9. 2017 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 7-13 hod.
parkoviště před zimním stadionem (čp. 1214) k hlavnímu vchodu

1. 9. 2017 (Mimořádné)
Křižíkova
Zákaz zastavení platí od 7-13 hod.
celá

2. 9. 2017 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

2. 9. 2017 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Na Kropáčce k Malému náměstí - vozovka a parkoviště, úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště, úsek mezi Klicperovou a Špitálskou - vozovka a parkoviště

2. 9. 2017 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

2. 9. 2017 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

2. 9. 2017 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celé

2. 9. 2017 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

2. 9. 2017 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

3. 9. 2017 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celá

3. 9. 2017 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
od Na Kropáčce k Malému náměstí - vozovka a parkoviště, úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště, úsek mezi Klicperovou a Špitálskou - vozovka a parkoviště

3. 9. 2017 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celá

3. 9. 2017 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celá

3. 9. 2017 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celé

3. 9. 2017 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celá

3. 9. 2017 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.
celá

4. 9. 2017
Kpt. Fechtnera
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní mezi ul. Gollova a Krapkova

4. 9. 2017
Kpt. Fechtnera
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před domy čp. 437-9, 452-4, 449-451, 446-8, 440-2, 455-7, 458-460

4. 9. 2017
Za Lípou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 9. 2017
K Osadě
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 9. 2017
K Aleji
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 9. 2017
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 940-943

5. 9. 2017
Na Hrázce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 9. 2017
Na Občinách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 977

5. 9. 2017
Náhon
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u čp. 724

6. 9. 2017
Pekařova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 9. 2017
Fučíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Mrštíkovou a Na Kotli

6. 9. 2017
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 1146 po hlavní vozovku ul. Mrštíkova

7. 9. 2017 (Mimořádné)
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7-22 hod.
od Ulrichova náměstí po Baťkovo náměstí

7. 9. 2017 (Mimořádné)
Havlíčkova
Zákaz zastavení platí od 7-22 hod.
celá

7. 9. 2017 (Mimořádné)
Čelakovského
Zákaz zastavení platí od 7-22 hod.
celá

7. 9. 2017 (Mimořádné)
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7-22 hod.
mezi třídou Karla IV. a Gočárovou třídou

7. 9. 2017 (Mimořádné)
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7-22 hod.
před čp. 734-735 (ČSOB)

8. 9. 2017
E. Destinové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

8. 9. 2017
Na Konečné
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

8. 9. 2017
Hrdého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

8. 9. 2017
Vachkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 9. 2017
Na Kotli
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka mezi Brněnskou a Fučíkovou (ne parkoviště)

11. 9. 2017
Moravská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Písečnou a Na Kotli

11. 9. 2017
Kaštanová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 9. 2017
Sukova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

12. 9. 2017
Fr. Halase
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Brněnské po Štefcovu

12. 9. 2017
Krapkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

12. 9. 2017
Šemberova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 9. 2017
Gollova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 9. 2017
Sportovní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 9. 2017
U Pastvišť
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14. 9. 2017
Miřiovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14. 9. 2017
Za Humny
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14. 9. 2017
Cejpova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

15. 9. 2017
Fr. Šubrta
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

15. 9. 2017
M. Hájka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

15. 9. 2017
Zákrejsova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

15. 9. 2017
Jandova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 9. 2017
Klášterského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 9. 2017
Přespolní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 9. 2017
A. Doležala
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá, parkoviště u zahrádkářské kolonie

18. 9. 2017
Kmochova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

19. 9. 2017
Na Zahrádkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka od ul. Za Kostelem po ul. K Zastávce

19. 9. 2017
Na Zahrádkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 268-270,227-229,224-226

19. 9. 2017
Na Zahrádkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka od Truhlářské včetně parkoviště před čp. 271-273

19. 9. 2017
Kyjevská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště mezi 331-340, mezi ul. Na Zahrádkách a Truhlářská, parkoviště vedle čp. 444

20. 9. 2017
Žitná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 9. 2017
Východní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 9. 2017
Lomená
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 9. 2017
Široká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 9. 2017
R. Naskové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

21. 9. 2017
Smiřická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

21. 9. 2017
Zahradní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

21. 9. 2017
V Lukách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Plotišťská po kruh. objezd (ne před domy)

22. 9. 2017
Truhlářská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. K Zastávce po ul. Kyjevská

22. 9. 2017
Pod Kopcem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

25. 9. 2017
K Sokolovně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 309, 428

25. 9. 2017
Pouchovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 174-179

25. 9. 2017
Gruzínská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. K Zastávce po Jana Černého a před čp. 480-482

25. 9. 2017
Za Zelárnou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

26. 9. 2017
K Zastávce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. K Sokolovně a Truhlářská

26. 9. 2017
Truhlářská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 241- 245+252-257+259-264(vnitroblok)

27. 9. 2017
Kubištova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

27. 9. 2017
Kudrnova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Krunertovy po Kalendovu, slepá část

27. 9. 2017
Kalendova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pražské třídy po Kudrnovu

27. 9. 2017
Růžová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pražské třídy po Pardubickou

28. 9. 2017 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
vozovka a parkoviště mezi Morovým sloupem a čp. 1, vozovka před čp. 32, 33, 34

28. 9. 2017 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

28. 9. 2017 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celé

28. 9. 2017 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

28. 9. 2017 (Mimořádné)
Soukenická
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

28. 9. 2017 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

28. 9. 2017 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

28. 9. 2017 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
od Gočárových schodů po pivovarské schodiště (mezi čp. 249-1244)

28. 9. 2017 (Mimořádné)
Chmelova
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
celá

28. 9. 2017 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 7-24 hod.
mezi Mosteckou a Chmelovou
Klášterského - 18. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Přespolní - 18. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

A. Doležala - 18. 9. 2017
celá, parkoviště u zahrádkářské kolonie
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kmochova - 18. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Zahrádkách - 19. 9. 2017
vozovka od ul. Za Kostelem po ul. K Zastávce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Zahrádkách - 19. 9. 2017
parkoviště před čp. 268-270,227-229,224-226
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Zahrádkách - 19. 9. 2017
vozovka od Truhlářské včetně parkoviště před čp. 271-273
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kyjevská - 19. 9. 2017
parkoviště mezi 331-340, mezi ul. Na Zahrádkách a Truhlářská, parkoviště vedle čp. 444
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Žitná - 20. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Východní - 20. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Lomená - 20. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Široká - 20. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

R. Naskové - 20. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Smiřická - 21. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Zahradní - 21. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

V Lukách - 21. 9. 2017
od ul. Plotišťská po kruh. objezd (ne před domy)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Truhlářská - 22. 9. 2017
od ul. K Zastávce po ul. Kyjevská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Kopcem - 22. 9. 2017
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.