Kontakty

Adresa:
Hradečnice 1980
500 08 Hradec Králové
 
Telefonní spojení:
útulek: +420 495 497 075
mobil: +420 731 131 227

Email: utulek@tshk.cz

Sociální sítě

Facebook

Útulek pro opuštěná zvířata

Dne 1. 4. 2008 byl zahájen provoz Útulku pro opuštěná zvířata ve správě Technických služeb Hradec Králové na adrese Hradečnice 1980, 500 08 Hradec Králové (proti Lesnímu hřbitovu - bývalý muniční sklad).

Útulek pro opuštěná zvířata rozšiřuje nabídku o UMÍSTĚNÍ TOULAVÝCH A OPUŠTĚNÝCH PSŮ PRO OBCE A MĚSTA ZA ÚHRADU

Nabízíme možnost umístění toulavých a opuštěných psů, odchycených na území okolních obcí. Umístění psa se uskuteční na základě podpisu Smlouvy o poskytnutí služeb s příslušnou obcí. Náklady na odchycení a odvoz psa do Útulku pro opuštěná zvířata v Hradci Králové hradí obec přímo ze svého. Cena za umístění psa na jednu noc dle platného Ceníku služeb TSHK.

Odkaz na Ceník služeb TSHK najdete zde

Pracovníci Útulku pro opuštěná zvířata zajistí odchycenému psu veterinární prohlídku, vakcinaci a případnou veterinární léčbu, dále zajistí jeho řádné krmení, napájení a zoohygienu. Učiní vše maximálně možné, aby došlo v nejkratší době k převodu vlastnictví psa na nového vlastníka po splnění zákonných podmínek.


Informace o venčení psů z útulku

Služba je poskytována osobám starším 18 let. Po příchodu do útulku bude sepsána dohoda o bezpečném venčení. Vezměte s sebou průkaz totožnosti. Doporučená doba trvání procházky pro vyvenčení jednoho psa je 1 hodina. Poslední návrat psů z procházky v pracovních dnech: dopoledne ve 12 hodin, odpoledne v 17 hodin. Poslední návrat psů z procházky o víkendu: v 16  hodin.

Provozní doba venčení
Pondělí 10-11 hod. 13-15,30 hod.
Úterý zavřeno, sanitární den
Středa 10-11 hod. 13-15,30 hod.
Čtvrtek 10-11 hod. 13-15,30 hod.
Pátek 10-11 hod. 13-15,30 hod.
Sobota 10-11 hod. 13-14,30 hod.
Neděle 10-11 hod. 13-14,30 hod.


AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO DOBROVOLNÉ VENČITELE K VENČENÍ PSŮ Z MĚSTSKÉHO ÚTULKU

1. O vydání vhodného psa k venčení rozhoduje pracovník útulku, protože zná povahové vlastnosti psa i předpokládanou fyzickou náročnost, potřebnou při jeho venčení.
2. Pes je po celou dobu, počínaje předáním až po jeho návrat z procházky, jištěn náhubkem, který mu pokaždé nasazuje i sundává pouze pracovník útulku. Chráníme tím především Vaši bezpečnost, ale i bezpečnost psa v případě kontaktu - setkání s jiným psem, případně psy.
3. Po skončení doby vyhrazené pro venčení již nejsou psi k venčení vydáváni. Prosím nenarušujte zbytečně běžný provoz útulku mimo tuto dobu. Pracovníci útulku v ostatní době provádějí krmení, podávají léky nemocným psům, mají práci se zoohygienou kotců, věnují se psům doposud nesocializovaným v zadních výbězích.
4. Není možné a přípustné vzít vlastního psa na společnou procházku se psem venčeným z městského útulku. Důvodem je zajištění bezpečnosti a prevence proti možnému zavlečení nákazy.
5. Z bezpečnostních důvodů nesvěřujeme více psů najednou jednomu zájemci nebo skupině zájemců o venčení.

Prohlášení Útulku pro psy Hradec Králové
Útulek pro psy v Hradci Králové se sídlem Hradečnice 1980, 500 08 Hradec Králové, prohlašuje, že oficiální stránky útulku, na kterých zveřejňujeme  informace o svých svěřencích jsou tyto webové stránky (http://www.tshk.cz/cs/utulek)  a  facebookový profil útulku (https://www.facebook.com/utulekhradeckralove). Psi jsou zveřejňováni také na facebooku statutárního města. Útulek pro opuštěná zvířata nenese odpovědnost za zveřejňované informace nebo odkazy na psy hradeckého útulku umístěné na různých webových stránkách, příp. sociálních sítích.  
 

Středisko / Jméno Telefon Mobil E-mail
Útulek pro opuštěná zvířata
Hradečnice 1980
Lacinová Lenka Bc. 495 497 075 731 131 227 lacinova@tshk.cz
       
Depozitum pro kočky 
letiště budova č. 31
     
Červinková Zdeňka   731 131 216 cervinkova@tshk.cz
Řezníková Tereza   725 346 284