V rámci běžné údržby vodotečí probíhá v těchto dnech čištění shybky v lokalitě Třebeš (dodavatelsky). Práce budou dokončeny do poloviny července.

Vedení střediska