Nakládání s odpady (svoz komunálního a separovaného odpadu, svoz biomasy a provoz sběrných dvorů) ve městě Hradec Králové zajišťuje společnost Hradecké služby, a. s..

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ tuto službu neposkytují.