V ul. Severní probíhá oprava dlážděných chodníků. Jedná se o dva úseky. První úsek chodníku je veden podél čp. 713-732 a druhý úsek podél čp. 770-775. Opravované úseky chodníků nejsou průchozí pro pěší.
 
Děkujeme za pochopení.