TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ opravují živičný povrch komunikace v ul. Srdínkova, a to v celé šíři. Oprava byla zahájena dne 25.4.2018 a bude dokončena v neděli dne 29.4.2018. Po dobu opravy je ulice průjezdná.


 
Vedení střediska místních komunikací