Dne 1. 7. 2021 bude v ul. Piletická probíhat frézování vozovky za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vyznačena.

Dále ve dnech 16. - 17. 7. 2021 bude probíhat pokládka nového živičného povrchu opět za úplné uzavírky.

Děkujeme za pochopení.