Dne 12.9.2019 začala oprava vozovky v ul. U Kavalírů. Po opravě kanalizačních šachet, kterou provádí správce sítě – Královéhradecká provozní, a. s., bude položen nový živičný povrch. Práce budou probíhat při běžném provozu na komunikaci. Předpokládaný termín dokončení opravy je začátek října 2019.