Počátkem měsíce března započala dlouhodobě připravovaná akce - oprava zdi za pomníkem prvního prezidenta T. G. Masaryka na Masarykově náměstí. Důvodem opravy je špatný stavební stav způsobený zatékáním vody do zdi, pohledově poškozené cihly a odhalená výztuž zdi. Stávající poškozená, do oblouku vyzděná, cca 40 m dlouhá zeď s nadbetonovaným monolitickým květníkem, bude ubourána na základovou konstrukci a zpětně nově vyzděna. Zeď bude kopírovat původní vzhled, bude vyzděna z režného zdiva a na vrchní část budou osazeny betonové květníky. Návrh a provedení jsou průběžně konzultovány s odborem památkové péče Magistrátu města Hradec Králové. Dokončení díla předpokládáme koncem května 2019. Kolem zdi pomníku byl vyznačen zábor pozemku nutný k provedení díla, provoz pro pěší bude tedy v blízkosti sochy po dobu opravy mírně omezen.

Prosíme veřejnost o shovívavost.