Lávka v ulici Krunertova přes Malý Labský náhon byla opět otevřena pro pěší a cyklisty ve 32 . týdnu 2017.