Technické služby Hradec Králové jako provozovatel oznamují otevření veřejných WC na území města Hradec Králové od 24.5.2021. WC budou otevřena za dodržování podmínek daných Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN ze dne 14.5.2021.