TSHK se intenzívně zabývají problematikou četnosti sečení travnatých ploch ve správě organizace, tj. pozemků ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové. Připravujeme jednání s vedením města na toto téma.

Vedení organizace