Technické služby Hradec Králové jako provozovatel tržnice na náměstí 28. října u OD Tesco oznamují na základě Provozního řádu tržnice, článku II., bodu 1), uzavření městské tržnice v období 27.12.2019 – 29.2.2020. Tržnice bude zazimována a provoz bude přerušen.

V případě zvýšeného zájmu prodávajících a příznivých klimatických podmínek může být provoz obnoven před 29.2.2020.