TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ jako provozovatel tržnice na náměstí 28. října u OD Tesco oznamují na základě nařízení města Hradec Králové č. 7/2013, článek VI., bod 2), a na základě Provozního řádu tržnice, článek II., bod 1), uzavření městské tržnice u OD Tesco v období 28.12.2017 – 28.2.2018. Provoz bude uzavřen z důvodu nízkého zájmu prodávajících. V případě zvýšeného zájmu prodávajících a příznivých klimatických podmínek může být provoz opět obnoven před tímto termínem.