Pracovnice a pracovníci střediska městské zeleně začali v tomto týdnu se zimními pracemi, ke kterým patří i ruční tvarování kulovitých tvarů stromů. Jedná se o náročnou práci našich zahradnic prováděnou za zimního počasí ze štaflí. Jako první v pořadí jsou stříhány kulovité javory, kterých je nejvíce, a následovat budou později rašící druhy, jako jsou catalpy, platany a akáty. Práce budou probíhat do poloviny února.