Od 1.7.2018 byl spuštěn nový systém evidence při venčení psů. Novinkou je především zavedení venčitelských registračních karet. Všichni venčitelé, tedy i ti stávající, se musí zaregistrovat,poté obdrží za poplatek 50 Kč venčitelskou kartu s čárovým kódem. Karta bude sloužit k jednoduché identifikaci venčitele i psa, který mu bude svěřen. Pokaždé, když venčitel přijde, tak kartu ukáže, my načteme čárový kód a na základě toho dostane pejska, kterého k tomuto kódu přiřadíme, abychom věděli, kdo kterého psa má. Při první registraci, nutné k vydání karty, musí venčitel předložit občanský průkaz a podepsat venčitelskou smlouvu, jejíž součástí jsou i závazné pokyny pro bezpečné venčení. Tyto pokynyobsahují základní zásady, které venčitel musí dodržovat, například zákaz pouštění psa bez vodítka nebo zákaz sundávání náhubku během venčení. Venčitel současně podepisuje i souhlas se zpracováním osobních údajů, neboť důvodem k zavedení venčitelských karet je kromě potřeby lepšího přehledu o venčitelích a venčených psech i nutnost vyhovět nové legislativě o ochraně osobních údajů (GDPR).