V současné době probíhají opravy betonových chodníků před Základní školou a Mateřskou školou na Jiráskově nám. a v ul. Písečná, dále probíhá oprava asfaltobetonového chodníku podél vodoteče v ul. Štefánikova mezi zastávkami MHD Štefánikova a MHD Hvězda.