MĚSTSKÝ ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V HRADCI KRÁLOVÉ

V návaznosti na usn. Rady města Hradec Králové č. 2008/99 a v souladu s Provozním řádem útulku pro opuštěná zvířata (k zobrazení zde) provozují Technické služby Hradec Králové útulek od jeho zřízení v nových prostorách, tj. od 1.4.2008, na adrese Hradečnice 1980, 500 08 Hradec Králové (u Lesního hřbitova).

Hlavním posláním útulku je zajištění nejnutnějších životních potřeb pro nalezené psy a kočky. V útulku je odchyceným zvířatům zajištěna vstupní veterinární prohlídka, popř. vakcinace a další potřebná veterinární léčba. Samozřejmostí je pak zajištění řádného krmení, napájení a zoohygieny.

Současně je prostřednictvím těchto stránek i dalších komunikačních prostředků veřejnost informována o nálezu zvířat, aby došlo v co nejkratším čase k jejich navrácení původním majitelům, nebo pro ně byla vyhledána náhradní péče. Právě v oblasti aktivního vyhledávání náhradních opatrovníků prostřednictvím propagační a publikační činnosti je útulek velmi úspěšný. Současně útulek zajišťuje vyhlašování nálezu zvířat jménem statutárního města Hradce Králové, a to v kategorii „Hlášená zvířata“. Každý, kdo nalezne zvíře v Hradci Králové, o které se chce postarat vlastními silami, má povinnost nahlásit jeho nález obci, resp. v našem případě městskému útulku, který prostřednictvím těchto stránek nález vyhlásí. K zajištění welfare psů umístěných do útulku přispívá velmi oblíbený program dobrovolnického venčení psů, který je podrobně popsán v kategorii „Psi“.

PROHLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA HRADEC KRÁLOVÉ

Útulek pro opuštěná zvířata v Hradci Králové se sídlem Hradečnice 1980, 500 08 Hradec Králové, prohlašuje, že oficiální stránky útulku, na kterých zveřejňujeme informace o svých svěřencích, jsou tyto webové stránky (http://www.tshk.cz/cs/utulek) a facebookový profil útulku. Útulek pro opuštěná zvířata nenese odpovědnost za zveřejňované informace nebo odkazy na zvířata hradeckého útulku umístěné na různých webových stránkách, příp. sociálních sítích.

 

Provozní doba pro veřejnost

Pondělí 10 - 12 hod. 13 - 17 hod.
Úterý Sanitární den
Středa 10 - 12 hod. 13 - 17 hod.
Čtvrtek 10 - 12 hod. 13 - 17 hod.
Pátek 10 - 12 hod. 13 - 17 hod.
Sobota 10 - 12 hod. 13 - 17 hod.
Neděle 10 - 12 hod. 13 - 17 hod.