Kočky nalezené

Důležitá informace

Majitel kočky je povinen uhradit účelně vynaložené náklady na zaopatření pobytu kočky v depozitáři při jejím vyzvednutí, které činí za jednu noc 150 Kč.

Důležitá informace

Telefonní kontakt pro ověření, zda se vaše kočka nachází v královéhradeckém útulku je 495 497 075, 731 131 216.

 

Číslo záznamu:  15/2023
Číslo záznamu:  13/2023