Kontakt

Městské depozitum pro kočky – detašované pracoviště útulku pro opuštěná zvířata
Provozovatel: Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Číslo účtu: KB 636 270 217/0100, variabilní symbol: 23 

Najdete nás:
Hradečnice 1980, Hradec Králové (v útulku pro psy proti Lesnímu hřbitovu)
 
Jméno Mobil Email Pozice
Andrea Horáková 495 497 075
731 131 216
horakova@tshk.cz Vedoucí útulku pro opuštěná zvířata