Nalezení psi

Důležitá informace

Majitel psa je povinen uhradit účelně vynaložené náklady na zaopatření pobytu psa v útulku při jeho vyzvednutí, které činí za jednu noc: 300,- Kč a při vyzvednutí v den odchytu 150,- Kč.

Důležitá informace

Telefonní kontakt pro ověření, zda se váš pes nachází v královéhradeckém útulku je 495 497 075.

Číslo záznamu:  77/2019
Číslo záznamu:  67/2019