Psí hotel

V městském psím útulku je zřízena služba "Dočasné penzionování psů". Chovatelé, kteří odjíždějí na pracovní cesty, dovolené, lázeňské pobyty apod. a nemají kam své psy přechodně umístit, mohou využít služeb psího hotelu. Služba je poskytována za úplatu, přičemž cena za pobyt psa zahrnuje plnohodnotnou péči (granulované krmivo, kotec, venčení apod.).

Při příjmu majitel doloží očkovací průkaz psa s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, parvoviroze, infekční hepatitidě, leptospiroze a kotcovému kašli a potvrzení veterinárního lékaře o tom, že je zvíře v dobrém zdravotním stavu, je odčervené, zbavené ektoparazitů a netrpí žádným infekčním onemocněním. Toto potvrzení nesmí být starší tří dnů. Službu hotelu je možné poskytovat v době, kdy disponuje dostatečně velkou, volnou kapacitou kotců.

Pro účely hotelu byl vyhrazen prostor v pravém křídle areálu útulku. Vstup do hotelové části je pouze předním samostatným vchodem. Od kotců s útulkovými psy (pravé křídlo zařízení) je hotelová část oddělena spojovací chodbou. Psi jsou umístěni v kotcích č. 1–29 a každý kotec má svůj samostatný venkovní výběh.

Provozní doba pro příjem a výdej psů je v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hodin, po předchozím objednání. Objednat se je možné osobně, telefonicky (viz kontakty) nebo prostřednictvím registrace na webových stránkách útulku. Hotelovým svěřencům mohou majitelé za příplatek dopřát nadstandardní krmení, koupání či profesionální úpravu srsti.

V případě vyzvednutí psa z hotelu dříve, než bylo ujednáno ve smlouvě, se zbývající část úhrady za pobyt psa nevrací.