Služba zajištění útulku pro smluvní obce
 

Služby

Útulek pro psy nabízí i umístění toulavých a opuštěných psů pro obce a města za úhradu

Nabízíme možnost umístění toulavých a opuštěných psů, odchycených na území okolních obcí. Umístění psa se uskutečňuje na základě Smlouvy o poskytnutí služeb s příslušnou obcí. Náklady na odchycení a odvoz psa do útulku v Hradci Králové hradí obec přímo ze svého. Cena za umístění psa na jednu noc je pak účtována dle platného ceníku služeb TSHK. Díky zavedenému a dlouhodobě úspěšnému programu umísťování psů do náhradní péče, útulek disponuje dostatečně velkou, volnou kapacitou kotců pro poskytování této služby okolním obcím.