Venčení

K navázání kontaktu psů s novými majiteli, resp. obecně s novými lidmi, slouží rozsáhlý program venčení psů za pomoci dobrovolných venčitelů a zájemců o psy. Tento program je hojně vyhledáván hradeckými občany i studenty zdejších škol.

Služba je poskytována osobám starším 18 let. Po příchodu do útulku bude sepsána dohoda o bezpečném venčení. Vezměte s sebou průkaz totožnosti. Doporučená doba trvání procházky pro vyvenčení jednoho psa je 1 hodina. Poslední návrat psů z procházky je v pracovních dnech dopoledne ve 12 hodin a odpoledne v 17 hodin. Poslední návrat psů z procházky o víkendu je dopoledne ve 12 hodin, odpoledne v 16 hodin.

Venčení pejsků bude možné jen s venčitelskou kartou. Od 1.7.2018 byl spuštěn nový systém evidence při venčení psů. Novinkou je především zavedení venčitelských registračních karet. Všichni venčitelé, tedy i ti stávající, se musí zaregistrovat, poté obdrží za poplatek 50 Kč venčitelskou kartu s čárovým kódem. Karta bude sloužit k jednoduché identifikaci venčitele i psa, který mu bude svěřen. Pokaždé, když venčitel přijde, tak kartu ukáže, my načteme čárový kód a na základě toho dostane pejska, kterého k tomuto kódu přiřadíme, abychom věděli, kdo kterého psa má. Při první registraci, nutné k vydání karty, musí venčitel předložit občanský průkaz a podepsat venčitelskou smlouvu, jejíž součástí jsou i závazné pokyny pro bezpečné venčení. Tyto pokyny obsahují základní zásady, které venčitel musí dodržovat, například zákaz pouštění psa bez vodítka nebo zákaz sundávání náhubku během venčení. Venčitel současně podepisuje i souhlas se zpracováním osobních údajů, neboť důvodem k zavedení venčitelských karet je kromě potřeby lepšího přehledu o venčitelích a venčených psech i nutnost vyhovět nové legislativě o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Provozní doba venčení

Pondělí 10 - 11 hod. 13 - 15:30 hod.
Úterý zavřeno, sanitární den, nevenčí se 
Středa 10 - 11 hod. 13 - 15:30 hod.
Čtvrtek 10 - 11 hod. 13 - 15:30 hod.
Pátek 10 - 11 hod. 13 - 15:30 hod.
Sobota 10 - 11 hod. 13 - 14:30 hod.
Neděle 10 - 11 hod. 13 - 14:30 hod.

Doba venčení pejska je max. 1 hodina.
Výdej zatoulaných psů vlastním majitelům je pondělí - pátek 8-18 hod., sobota - neděle 8-16,30 hod.