TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
10. 1. 2020

Oprava chodníku v ul. Příčná a Na Rybníce

Informujeme Vás, že byla zahájena oprava chodníku v ul. Příčná v úseku mezi ulicemi Křivá a Školská. Chodník je během prací uzavřen, pro chůzi využijte protilehlý chodník.

V termínu od 13. 1. 2020 bude zahájena oprava chodníku v ul. Na Rybníce. Chodník bude během prací uzavřen, využijte pro chůzi chodník protilehlý.

Předpoklad ukončení oprav obou chodníků do konce března v závislosti na klimatických podmínkách.
7. 1. 2020

Odstraňování stromů z okolí Malšovického stadionu

Dne 7.1.2020 zahájili pracovníci střediska městské zeleně TSHK práce na odstraňování 72 stromů z okolí Malšovického stadionu. Jedná se o 56 topolů, 13 vrb, 1 javor, 1 olši a 1 akát. Většina odstraňovaných stromů je součástí porostní skupiny, která čítá 1.192 stromů. Z nich byly vybrány k odstranění nejstarší a nejnebezpečnější stromy, které by mohly ohrozit kolemjdoucí i návštěvníky stadionu. Náhradou za pokácené stromy budou zapěstovány stávající stromy ve skupině, takže nedojde ke ztrátě ekologických funkcí skupiny, a současně bude provedena náhradní výsadba solitérních stromů čítající 3 javory, 5 dubů a 3 lípy. Pěstební práce předcházejí celkovou revitalizaci zeleně v daném prostu, kterou lze očekávat v návaznosti na rekonstrukci Malšovického stadionu. Odstranění těchto stromů již nebylo možné odkládat z důvodu zvyšujícího se rizika jejich samovolného selhávání. Ke kácení bylo vydáno kladné rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody i památkové péče. Práce budou probíhat během ledna 2020.
2. 1. 2020

Poškození zeleně v období vánočních svátků

Bohužel i v období vánočních svátků jsme se setkali s lidskou bezohledností, chamtivostí a hloupostí. Nijak jinak nelze popsat pohnutky, které někoho vedly k pokácení vzrostlé, asi 7 m vysoké jedle v parčíku nedaleko Polikliniky III na Benešově třídě. K události došlo pravděpodobně v noci z 22. na 23. prosince 2019; domníváme se, že cílem byla krádež vánočního stromku. Na ploše zůstala pouze střední a spodní část stromu. Ztrátu takového stromu nelze měřit pouze penězi, neboť jeho hlavní hodnota spočívala v jeho zapěstování, velikosti a perspektivě dalšího rozvoje.

V období po výsadbě jsou stromky ohrožovány nejen přesazovacím šokem, suchem, občůráváním od psů, ale v neposlední řadě i vandalismem. Právě s případem takového vandalismu jsme se setkali na Pospíšilově třídě, kde někdo poškodil 3 nově vysazené jeřáby. Stromky byly částečně vyvráceny, takže mají poškozené kořeny. Během čtvrtka (2.1.2020) pracovníci střediska městské zeleně TSHK všechny stromky srovnali a opravili kotvení, čímž zvýšili jejich šanci na přežití. Budeme doufat, že většina obyvatel Hradce Králové si stromů ve městě váží a že se tak jednalo o ojedinělá poškození zeleně.
 
Fotogalerie: Fotogalerie
17. 12. 2019

Oznámení uzavření tržnice v zimním období

Technické služby Hradec Králové jako provozovatel tržnice na náměstí 28. října u OD Tesco oznamují na základě Provozního řádu tržnice, článku II., bodu 1), uzavření městské tržnice v období 27.12.2019 – 29.2.2020. Tržnice bude zazimována a provoz bude přerušen.

V případě zvýšeného zájmu prodávajících a příznivých klimatických podmínek může být provoz obnoven před 29.2.2020.
16. 12. 2019

Odstranění závad z důvodu víkendových dopravních nehod

O víkendu 14.-15.12.2019 došlo v Hradci Králové k poškození stožárů světelné dopravní signalizace vlivem několika dopravních nehod. Z tohoto důvodu jsou níže uvedené křižovatky mimo provoz a budou během dnešního dne postupně uváděny do provozu.

Jedná se o křižovatky:
Brněnská x Palachova
Rašínova třída x Střelecká
Za Ško
dovkou x Pražská

Děkujeme za pochopení.
13. 12. 2019

Otvírací doba správy hřbitovů v době vánočních svátků

V období vánočních svátků bude upravena otvírací doba kanceláře správy hřbitovů se sídlem na kuklenském hřbitově. Dne 23.12.2019 bude otevřeno od 8 do 14.30 hod., dne 30.12.2019 bude kancelář z technických důvodů uzavřena. Provoz pro veřejnost bude obnoven v první úřední den v novém roce, tj. 6.1.2020 v běžné otvírací době. V době uzavření kanceláře se prosím s případnými dotazy obracejte na tel. 495 402 654.

Otvírací doba hřbitovů se v době vánočních svátků nemění, hřbitovy jsou otevřeny denně od 8 do 17 hodin.

Přejeme všem příjemné svátky.
9. 12. 2019

Otevírací doba veřejných WC v období vánočních svátků

     
  úterý
24.12.
středa 
25.12. 
čtvrtek 
26.12. 
pátek 
27.12.
sobota
 28.12.
neděle 
29.12.
pondělí 
30.12.
úterý 
31.12.
středa 
1.1. 
čtvrtek 
2.1. 
Rokitanského 8-13 8-13 8-13  8-17 8-13  8-13 8-13 zavřeno  8-13 8-18 
Smetanovo nábř. zavřeno  zavřeno  zavřeno  8-17 8-13 8-13 zavřeno  zavřeno  zavřeno  8-17 
podchod Karla IV. zavřeno  zavřeno  zavřeno  8-17 8-13 zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno   8-18 
Jeronýmova  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno  8-17
Gayerovy kasárna zavřeno  zavřeno  zavřeno  7-17 zavřeno  zavřeno  7-17 7-17 zavřeno  7-17
6. 12. 2019

Výstraha ČHMÚ - ledovka

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV - VÝSTRAŽNÉ INFORMACE 
26. 11. 2019

Vánoční stromy online

Příprava vánočních stromů na hradecká náměstí 

video odkaz zde
video odkaz zde
video odkaz zde
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 


 

 
25. 11. 2019

Víkend otevřených dveří v útulku

Vánoce oslaví také zvířata v královéhradeckém útulku

Víkend otevřených dveří se bude konat v hradeckém útulku pro opuštěná zvířata u Lesního hřbitova v Malšovicích

ve dnech 14. - 15. prosince. Po oba dny bude pro veřejnost otevřeno od 10.00 do 16.00 hod.

Tradičně tak chceme na Vánoce přilepšit našim kočičkám a pejskům. Společně s Vámi se nám jistě podaří jim zpestřit vánoční svátky. Předem děkujeme všem dárcům, kteří podpoří naše zařízení. Vaše dárky pro psy a kočky (nejlépe granulované krmivo značek Brit, Eminent, Fitmin, Bosch, Calibra nebo obdobně kvalitní, uzené uši, piškoty, stelivo a deky) jsou pro nás vítanou pomocí a pro zvířata velkým potěšením. Oproti darovací smlouvě je možno přispět i finančně na veterinární a další péči našich svěřenců.
22. 11. 2019

Světový den rakoviny pankreatu

Technické služby Hradec Králové se dne 21. 11. 2019 připojily k projektu rozsvěcení budov na Světový den rakoviny pankreatu.
Pro tyto účely se změnilo nasvícení budovy historické radnice na Velkém náměstí v Hradci Králové.
 
13. 11. 2019

Úklid listí se školou Prointepo, s. r. o.

Dne 13.11.2019 TSHK přijaly, stejně jako v loňském roce, nabídku školy PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. na zapojení jejích žáků do společenského dění formou spoluúčasti na úklidu listí v okolí školního zařízení. Tato spolupráce byla velmi přínosná pro obě strany a umožnila dětem vyzkoušet si každodenní činnosti prováděné při péči o zeleň ve městě.

Za tuto nabídku děkujeme.
Fotogalerie: Fotogalerie
13. 11. 2019

Upozornění na silný nárazový vítr

Od 15.11.2019 00,00 hod. do 18.11.2019 00,00 hod. byl ČHMÚ vyhlášen výhled nebezpečných jevů (silný nárazový vítr). V období výskytu silného nárazového větru doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení nepříznivého klimatického jevu doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých, či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
11. 11. 2019

Stavební úpravy na podchodu na Rašínově třídě

Tento týden začínají probíhat drobné stavební úpravy na podchodu na Rašínově třídě z důvodu opravy povodňové zábrany. Práce budou dokončeny do konce listopadu 2019. Po dobu opravy nebude omezen průchod pro chodce, ani pro cyklisty. Žádáme spoluobčany, aby se v podchodu pohybovali se zvýšenou opatrností.

Děkujeme za pochopení.
11. 11. 2019

Zazimování městských fontán

V tomto týdnu začne postupné odstavování městských fontán z provozu. Fontány budou zazimovány do konce příštího týdne.
7. 11. 2019

Opravy odpadkových košů v ul. V Lipkách

Dnes začínají opravy odpadkových košů po vandalském útoku v ul. V Lipkách. Koše budou postupně demontovány, odvezeny na opravu a poté vráceny zpět na původní místo. Oprava bude dokončena do konce letošního roku.

TSHK standardně neopravují (nevyvážejí apod.) odpadkové koše na území města, tuto činnost zajišťuje společnost Hradecké služby, a. s.
6. 11. 2019

Opravy na tř. E. Beneše

V minulých dnech byly dokončeny stavební práce na schodištích a pochozích lávkách na třídě Edvarda Beneše. Bližší informace zde.
15. 10. 2019

Oprava chodníku v ul. Křivá

Dne 16. 10. 2019 bude zahájena oprava chodníku v ul. Křivá. Práce budou probíhat v průběhu měsíců října a listopadu. Pro chůzi použijte prosím  protilehlý chodník.
 
Děkujeme za pochopení.
15. 10. 2019

Změna místní úpravy v Ul. Na Biřičce

V ulici Na Biřičce proběhla změna místní úpravy. Věnujte prosím zvýšenou pozornost novému dopravnímu značení. Situace dopravního značení zde.

Děkujeme.

 
15. 10. 2019

Otvírací doba hřbitovů a kanceláře v době svatodušních svátků

Od 25.10. do 3.11.2019 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ prodlužují otvírací dobu městských hřbitovů, a to od 8 do 20 hodin (jedná se o hřbitovy, které se denně zamykají - Kukleny, Pouchov - civilní, vojenský i kolumbárium, NHK a Na Zámečku; ostatní hřbitovy se nezamykají, jsou přístupné stále).

V období svatodušních svátků bude mít kancelář na hřbitově v Kuklenách rozšířenou úřední dobu. Kromě běžných úředních dní bude moci veřejnost navštívit správu hřbitovů také v pátek 1.112019. od 8 do16,30 hod. a v sobotu 2.11.2019 v době od 8 do 13 hod.   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 344 záznamů)