TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
13. 11. 2019

Úklid listí se společností Prointepo, s. r. o.

Dne 13.11.2019 TSHK přijaly, stejně jako v loňském roce, nabídku společnosti Prointepo, s. r. o. na zapojení jejich žáků do společenského dění formou spoluúčasti na úklidu listí v okolí školního zařízení. Tato spolupráce byla velmi přínosná pro obě strany a umožnila dětem vyzkoušet si každodenní činnosti prováděné při péči o zeleň ve městě.

Za tuto nabídku děkujeme.
Fotogalerie: Fotogalerie
11. 11. 2019

Stavební úpravy na podchodu na Rašínově třídě

Tento týden začínají probíhat drobné stavební úpravy na podchodu na Rašínově třídě z důvodu opravy povodňové zábrany. Práce budou dokončeny do konce listopadu 2019. Po dobu opravy nebude omezen průchod pro chodce, ani pro cyklisty. Žádáme spoluobčany, aby se v podchodu pohybovali se zvýšenou opatrností.

Děkujeme za pochopení.
11. 11. 2019

Zazimování městských fontán

V tomto týdnu začne postupné odstavování městských fontán z provozu. Fontány budou zazimovány do konce příštího týdne.
7. 11. 2019

Opravy odpadkových košů v ul. V Lipkách

Dnes začínají opravy odpadkových košů po vandalském útoku v ul. V Lipkách. Koše budou postupně demontovány, odvezeny na opravu a poté vráceny zpět na původní místo. Oprava bude dokončena do konce letošního roku.

TSHK standardně neopravují (nevyvážejí apod.) odpadkové koše na území města, tuto činnost zajišťuje společnost Hradecké služby, a. s.
6. 11. 2019

Opravy na tř. E. Beneše

V minulých dnech byly dokončeny stavební práce na schodištích a pochozích lávkách na třídě Edvarda Beneše. Bližší informace zde.
15. 10. 2019

Oprava chodníku v ul. Křivá

Dne 16. 10. 2019 bude zahájena oprava chodníku v ul. Křivá. Práce budou probíhat v průběhu měsíců října a listopadu. Pro chůzi použijte prosím  protilehlý chodník.
 
Děkujeme za pochopení.
15. 10. 2019

Změna místní úpravy v Ul. Na Biřičce

V ulici Na Biřičce proběhla změna místní úpravy. Věnujte prosím zvýšenou pozornost novému dopravnímu značení. Situace dopravního značení zde.

Děkujeme.

 
15. 10. 2019

Otvírací doba hřbitovů a kanceláře v době svatodušních svátků

Od 25.10. do 3.11.2019 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ prodlužují otvírací dobu městských hřbitovů, a to od 8 do 20 hodin (jedná se o hřbitovy, které se denně zamykají - Kukleny, Pouchov - civilní, vojenský i kolumbárium, NHK a Na Zámečku; ostatní hřbitovy se nezamykají, jsou přístupné stále).

V období svatodušních svátků bude mít kancelář na hřbitově v Kuklenách rozšířenou úřední dobu. Kromě běžných úředních dní bude moci veřejnost navštívit správu hřbitovů také v pátek 1.112019. od 8 do16,30 hod. a v sobotu 2.11.2019 v době od 8 do 13 hod.   
15. 10. 2019

Zahájení podzimní výsadby stromů

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ plánují ve 43. týdnu zahájení podzimní výsadby stromů na území města.
 
V podzimním termínu bude vysazeno 699 ks vzrostlých stromů a 70 ks stromů lesnické sadby, jakožto náhradní výsadba předepsaná odborem životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, a dále jako náhrada za suché, uhynulé a havarijní stromy.  

Ve výsadbách budou nejvíce zastoupeny javory (190 ks), okrasné třešně (125 ks) a lípy (66 ks).
14. 10. 2019

Osvětlení budovy radnice na Velkém nám.

TSHK se připojují k upozornění na problematiku boje s karcinomem prsu a od 14.-21.10.2019 osvítí růžovou barvou budovu radnice na Velkém náměstí.
 

 
14. 10. 2019

Příprava vánočního osvětlení

Pracovníci střediska veřejného osvětlení TSHK zahájili přípravu k instalaci slavnostního vánočního osvětlení města. Začali s kontrolou, opravou a obnovou osvětlovacích sad. Samotná instalace vánočních prvků započne v průběhu podzimu tak, aby všechny přípravy byly dokončeny před prvním slavnostním rozsvícením.
14. 10. 2019

Příprava na zimní období

Pracovníci střediska čištění města zahájili rozmísťování posypových beden na celém území města Hradec Králové pro zimní období 2019-2020. Zimní údržba bude dle zákona zahájena 1.11.2019.
 
2. 10. 2019

Oprava chodníku v ul. Urxova

V těchto dnech probíhá oprava chodníku v ul. Urxova. Oprava bude probíhat přibližně do poloviny října.
30. 9. 2019

Výstraha ČHMÚ - silný vítr

Na den 30.9.2019 od 10.30 hod. do 30.9.2019 20.00 hod. byla vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu silného nárazového větru doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení nepříznivého klimatického jevu doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých, či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Výstraha ČHMÚ


 
24. 9. 2019

Úprava cen na naturálním pohřebišti

Informujeme občany, že z důvodu stále se zvyšujících provozních nákladů došlo k úpravám cen na naturálním pohřebišti. Odkaz na nový ceník zde.

Děkujeme za pochopení.
24. 9. 2019

Turnaj v kin-ballu ve Sportovní hale Třebeš

Ve dnech 24.-26.9.2019 pořádá Český svaz kin-ballu ve Sportovní hale Třebeš turnaj INTER G CUP 2019 s mezinárodní účastí. Turnaje se zúčastní týmy např. ze Slovenska, Francie a Německa.

Sportovní klání probíhá vždy mezi 10. až 17. hodinou v těchto kategoriích:
24.9.2019 - kategorie A (rok nar. 2008-2011)
25.9.2019 - kategorie B (rok nar. 2004-2008)
26.9.2019 - kategorie C (rok nar. 2000-2005)

Zveme veřejnost ke shlédnutí tohoto sportu přímo ve Sportovní hale v Třebši. Více o kin-ballu se dozvíte na odkazu zde.
17. 9. 2019

Oprava vozovky v ul. U Kavalírů

Dne 12.9.2019 začala oprava vozovky v ul. U Kavalírů. Po opravě kanalizačních šachet, kterou provádí správce sítě – Královéhradecká provozní, a. s., bude položen nový živičný povrch. Práce budou probíhat při běžném provozu na komunikaci. Předpokládaný termín dokončení opravy je začátek října 2019.
13. 9. 2019

Oprava zpevněných ploch u mlhoviště v ulici Truhlářská

V termínu od 17. 9. 2019 bude zahájena oprava zpevněných ploch u mlhoviště v ulici Truhlářská. Předpoklad ukončení prací je 11/2019.

Děkujeme za pochopení.
13. 9. 2019

Lokální oprava povrchu vozovky v ulici Na Brně

Informujeme Vás, že dne 13.9.2019 bude probíhat lokální oprava povrchu vozovky v ulici Na Brně v části mez ulicemi Tovární a Brněnská. Na vozovce budou odstraněny výtluky okolo kanalizačních poklopů, které jsou vážnou závadou ve sjízdnosti. Provoz bude omezen.

Děkujeme za pochopení.
11. 9. 2019

Nabídněte vánoční stromy na výzdobu královéhradeckých náměstí

Tak jako každý rok shánějí pracovníci Technických služeb Hradec Králové vhodné stromy na výzdobu Masarykova náměstí, Velkého náměstí a náměstí 28. října v Hradci Králové. V současné době mají zajištěn pouze jeden ze tří potřebných stromů, a tak nutně shánějí ještě dva.

Dovolujeme si oslovit občany Hradce Králové a okolí s prosbou, zda by nabídli vánoční stromy pro výzdobu náměstí. Poptávány jsou jehličnaté stromy, zejména smrky (zelené i stříbrné), jedle a douglasky s velikostí 15 m a více. Důležitá je dostupnost místa těžby stromů pro těžkou techniku (jeřáb a tahač s návěsem).

Vyzvednutí stromu zajistí pracovníci technických služeb ve spolupráci se smluvním dopravcem nejšetrnější a nejbezpečnější technologií. Při kácení s pomocí jeřábu lze bezpečně vyzvednout strom i z prostor v blízkosti budov, kde na standardní kácení není dostatek místa. Vzhledem k tomu, že na místě nedochází k odřezávání větví a rozřezávání kmene stromu, zůstává na pozemku mnohem méně nepořádku než při standardním kácení. V případě zájmu je po kácení poskytnuto i odfrézování pařezu stromu a adekvátní náhrada palivového dřeva rozřezaného na špalky. Nevhodné jsou stromy se dvěma a více kmeny, stromy ohnuté, jednostranně zavětvené, duté, vyhnilé nebo jinak poškozené.

Nabídky jsou přijímány na emailové adrese info@tshk.cz nebo na telefonech 495 402 654, 495 402 644.

Děkujeme za spolupráci.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 332 záznamů)