TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
23. 4. 2019

Oprava povrchu vozovky v ul. Krátká

Dne 23. 4. 2019 probíhá frézování živičného povrchu v ul. Krátká. Během frézování bude ulice s omezením průjezdná. Provedení nového živičného povrchu bude probíhat dne 29.4.2019 za omezeného provozu. Dne 30.4.2019 bude pokračovat pokládka nového povrchu za úplné uzavírky.

Děkujeme za pochopení.
 
17. 4. 2019

Spouštění fontán v Hradci Králové

V současné době probíhá kontrola technologického zařízení fontán a příprava na jejich spuštění. Fontány budou spouštěny postupně na území města od 6.5.2019.  Mimo provoz prozatím zůstane fontána u Východočeského muzea kvůli rekonstrukci budovy muzea a fontána na křižovatce Koruna, kde probíhá oprava po dopravní nehodě.

16. 4. 2019

Výsadba stromů na hřbitově v Kuklenách

Poté, co v zimním období bylo na hřbitově v Kuklenách pokáceno 41 stromů, jsou v tomto týdnu na hřbitově vysazovány stromy nové. Jedná se o 25 lip a 16 habrů. Při výsadbách využíváme nově zakoupený minibagr, který bude dále v běžné práci využit v prostorově ztížených podmínkách při kopání hrobů.
 
11. 4. 2019

Zahájení sečení travnatých ploch

V těchto dnech postupně zahajujeme pravidelné sečení travnatých ploch v majetku statutárního města Hradec Králové. První sečení prozatím neprobíhá plošně, ale týká se pouze ploch s výskytem vyššího travního porostu.
3. 4. 2019

Opravy na tř. E. Beneše

Technické služby Hradec Králové budou provádět na tř. E. Beneše opravy schodišť, ochozů a jejich zastřešení, ramp a konstrukcí lávek. Pracovat se bude na několika místech, přičemž veškerá činnost by se měla dít za provozu s nejnutnějším omezením pohybu veřejnosti.

Opravy ochozů a zastřešení jsou v plánu mezi vchody s čísly popisnými 570?až 577, s ošetřením ocelových konstrukcí ramp spolu s opravou zábradlí, svodů dešťové vody, pochozích vrstev a dalšími pracemi se počítá u čísel popisných 1428, 1433 a 1637. U čísel popisných 1415 a 1417?dojde kvůli špatnému technickému stavu k uzavření lávek vedoucích od vozovky k ochozům u domů. Práce budou probíhat zhruba od konce dubna a ukončeny budou nejpozději na podzim letoštního roku.

V průběhu oprav bude na několika místech částečně omezen pohyb osob, proto prosíme obyvatele o trpělivost a shovívavost při realizaci opravy.

Děkujeme za pochopení.
1. 4. 2019

Oprava schodiště Bono Publico

 Od dnešního dne pokračuje po zimní technologické přestávce oprava schodiště Bono Publico.
1. 4. 2019

Odstávka fontány na křižovatce U Koruny

Po dopravní nehodě, kdy bylo poškozeno zařízení fontány, byla tato odstavena z provozu. S ohledem na to, že fontána je v záruční době, s poptávkou o nacenění a následnou opravu byl osloven její zhotovitel. Termín dokončení opravy a znovuzprovoznění fontány prozatím není znám, neboť jsou dlouhé dodací lhůty u jednotlivých nestandardních  komponentů.
26. 3. 2019

Akce Hodina Země v Hradci Králové

Dne 30. března 2019 od 20.30 do 21.30 hod. se statutární město Hradec Králové vypnutím osvětlení Bílé věže na Velkém náměstí připojí k celosvětové akci Hodina Země.
21. 3. 2019

Oprava chodníku v ul. U Náhona

V termínu od 25. 4. 2019 bude probíhat oprava chodníku v ul. U Náhona. Předpoklad ukončení prací je do konce července 2019. V průběhu stavby využijte prosím protilehlý chodník.
 
Děkujeme za pochopení.
20. 3. 2019

Obnova živičného krytu v ul. Obecní

Ve dnech 28. - 29. 3. 2019 bude probíhat v ul. Obecní frézování živičné vozovky. Během frézování bude v omezeném režimu umožněn příjezd k přilehlým nemovitostem. V termínu 3. - 4. 4. 2019 bude probíhat pokládka živičné směsi. Během pokládky bude ulice úplně uzavřena.

Děkujeme za pochopení.
18. 3. 2019

Zahájení pravidelného blokového čištění

Dnešního dne bylo zahájeno pravidelné blokové čiěštěí komunikací, více zde.
11. 3. 2019

Nedělní poryvy větru

11.3.2019
V souvislosti s nočními poryvy větru z neděle na pondělí TSHK odstraňují na území města popadané, popř. jinak poškozené stromy (v současné době na území města evidujeme cca 45 případů), závady na svislém dopravním značení a světelné dopravní signalizaci.

12.3.2019
V důsledku nedělní silné vichřice evidujeme k dnešnímu dni cca 80 stromů vyvrácených nebo s havarijní statickou stabilitou.
 
Děkujeme za pochopení.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 271 záznamů)