TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
7. 7. 2020

Výpadek světelné dopravní signalizace ul. Brněnská

Informujeme, že dne 7.7.2020 došlo u dodavatele elektrické energie k výpadku. Z tohoto důvodu je světelná dopravní signalizace (SDS) na křižovatkách Brněnská x Na Brně a Brněnská x Palachova mimo provoz. Obnovení SDS se předpokládá dnes v odpoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení.
2. 7. 2020

Oprava povrchu vozovky v ulici Nezvalova

V termínu od 07. 07. 2020 bude za plné uzavírky probíhat oprava povrchu vozovky místní komunikace v ulici Nezvalova. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plácelova, Jana Koziny, Orlické nábřeží, popř. ul. U Kavalírů - mapa zde. Průjezd vozidlům MHD a rezidentům bude po dobu uzavírky umožněn. Obslužnost bude provedena náhradními zastávkami v ulici Nezvalova. Přepokládané dokončení prací je srpen 2020.

Děkujeme za pochopení.
2. 7. 2020

Výstraha na silné bouřky s nárazovým větrem

Na den 2.7.2020 od 12:00 do 23:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
1. 7. 2020

Oprava ocelových konstrukcí v areálu HVĚZDA

Oznamujeme, že v termínu od 01. 07. 2020 bude probíhat oprava ocelových konstrukcí v areálu „HVĚZDA“ v ulici Štefánikova. Předpoklad ukončení prací je do konce září 2020. V průběhu oprav bude pohyb chodců v areálu „HVĚZDA“ lokálně omezen. Odkaz na článek zde.

Děkujeme za pochopení.
28. 6. 2020

Výstraha na silné bouřky s nárazovým větrem

Na období od 28.6.2020 15:00 hod. do 29.6.2020 00:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
26. 6. 2020

Letničky v Jiráskových sadech

Letničky v Jiráskových sadech natočené dronem Magistrátu města Hradec Králové, odkaz na video zde.
25. 6. 2020

Výstraha na bouřky a silný nárazový vítr

Na období od 26.6.2020 6:00 hod. do 26.6.2020 21:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy 
vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
 
22. 6. 2020

Spuštění mlhovišť

Dne 25.6.2020 budeme spouštět do provozu mlhoviště na území Hradce Králové.
22. 6. 2020

Dětské hřiště Indiánka

V tomto týdnu bude zahájena oprava dětského hřiště Indiánka. V rámci stavebních prací budou opraveny dopadové plochy a odstraněna betonová zeď, která je v havarijním stavu. Termín dokončení opravy předpokládáme na konci července.

V místě betonové zdi v budoucnu TSHK osadí nové fitness prvky.

15. 6. 2020

Otevření správy hřbitovů

Od pondělí 15.6.2020 je pro veřejnost opět otevřena správa hřbitovů na kuklenském hřbitově v Hradci Králové, a to v běžných otvíracích hodinách.
  
pondělí       8-12 hod.   13-16,30 hod.
středa  8-12 hod. 13-16,30 hod.
12. 6. 2020

Pozvánka do hradeckého rozária

TSHK informují o akci pořádané v hradeckém rozáriu ve dnech 13. - 28. 6. 2020, více informací najdete zde
 
                   

Všichni jsou srdečně zváni.
12. 6. 2020

Kácení javoru na ul. Střelecká

Dne 11. 6. 2020 musel být pokácen jeden z javorů na ulici Střelecká, který se rozlomil a část stromu se opřela do kotevních lan trolejového vedení. Při kácení stromu nám pomáhali pracovníci dopravního podniku a strážníci městské policie, kterým tímto  děkujeme.
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
12. 6. 2020

Výstraha na bouřkové jevy

Na období od 13.6.2020 12:00 hod. do 15.6.2020 00:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.
 

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
8. 6. 2020

Oprava vozovky v ul. Svinarská

V termínu od 16. 6. 2020 – 23. 6. 2020 bude probíhat oprava vozovky v ul. Svinarská, mapka zde. Jedná se o úsek od ul. bří Štefanů k ul. U Koše. Ve dnech 16.6., 22.6. a 23.6. bude úsek uzavřený a neprůjezdný. Mimo tyto dny bude doprava řízena mobilní světelnou signalizací. Objízdná trasa bude vedena ulicí Kladská.

Děkujeme za pochopení.

 
1. 6. 2020

Otevření WC s obsluhou

Od dnešního dne opět otevíráme veřejná WC na území Hradce Králové. Prozatím budou v běžných otvíracích dobách otevřena WC s obsluhou, kde můžeme zajistit pravidelnou dezinfekci. Samoobslužná WC zůstávají uzavřena.
1. 6. 2020

Úprava parkovacích stání v ul. Husova

V termínu od 25.5.2020 do poloviny června bude probíhat změna místní úpravy v ul. Husova na Novém Hradci Králové. Dojde k vymezení kolmého stání a usměrnění dopravního provozu. Touto úpravou bude navýšen počet parkovacích stání - nákres zde.
29. 5. 2020

Výsadba letniček v Žižkových sadech

Zahradnice ze střediska městské zeleně ve středu 27.5.2020 dokončily výsadbu květin v Žižkových sadech. Poslední na řadě byl květinový záhon nejblíže Adalbertinu, který děvčata ze zeleně nazývají „Seminářská“ s odkazem na umístění v západní části parku, kde se nacházela původní zahrada biskupského kněžského semináře. Na tento záhon bylo celkem vysazeno 3.500 ks letniček různé druhové skladby.

Teď je potřeba jen dostatek slunce, tepla, vláhy a v neposlední řadě i zodpovědnosti návštěvníků, jejich dětí a domácích mazlíčků. Květinová výzdoba se projeví v celé své kráse, až rostlinky zakoření a alespoň trochu povyrostou. Kompaktní nakvetení rostlin můžeme očekávat v průběhu června.
 
Fotogalerie: Fotogalerie 
26. 5. 2020

Odstranění grafiti

Pracovníci Technických služeb Hradec Králové ve čtvrtek 28.5.2020 odstraní grafiti ze zbytků opevnění na nábřeži U Přivozu. Akce proběhne za využití nově pořízeného speciálního stroje.
 
25. 5. 2020

Úprava dopadové plochy na dětském hřišti

Technické služby Hradec Králové upravují dopadovou plochu pod lanovku na DH Poděbradova.
 
 
25. 5. 2020

Uvolňování opatření na sportovištích

Na základě podmínek pro uvolňování opatření dle Ministerstva zdravotnictví od 25.5.2020 je povoleno mimo jiné následující:
  • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí ve stejný čas nejvýše  300 osob s možností využití zázemí,
  • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 400 záznamů)