TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
2. 4. 2020

Oprava kašny na Malém náměstí

Dne 2.4.2020 bylo předáno staveniště vítězi výběrového řízení k zahájení opravy kašny na Malém náměstí. Dokončení opravy předpokládáme na podzim letošního roku, z těchto důvodů bude kašna mimo provoz.
Děkujeme za pochopení.
2. 4. 2020

Demolice a výstavba dvou mostů v ul. Maxe Malého a U Sokola

V současné době probíhají stavební práce na mostních objektech přes vodní tok Melounka a Malý Labský náhon. Součástí stavebních prací je i uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace propojující ul. U Sokola a Maxe Malého.

Do doby dokončení opravy (předpoklad srpen 2020) bude objízdná trasa vedena ul. Petra Jilemnického, Předměřická a Kydlinovská - mapa zde. Provoz pro pěší je uzavřen.
30. 3. 2020

Hodina Země

Magistrát města se ve spolupráci s Technickými službami Hradec Králové a Hradeckou kulturně a vzdělávací společností připojil k akci Hodina Země.

V sobotu mezi 20.30–21.30 hod. bylo vypnuto nasvětlení a osvětlení Bílé věže. K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují ohrožení klimatickou změnou způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu.

23. 3. 2020

TSHK šijí roušky

Odkaz na video zde
19. 3. 2020

Terasy se prozatím otevírat nebudou

Terasy se prozatím otevírat nebudou, více čtěte zde.
18. 3. 2020

TSHK reagují na nařízení vlády - příprava roušek pro zaměstnance

TSHK reagují na nové nařízení vlády – nevycházet bez jakéhokoliv zakrytí dýchacích cest.

S ohledem na činnost organizace
na území města, převážně vykonávanou venku, připravujeme vlastní roušky pro zaměstnance tak, aby nedošlo k omezení údržby našeho města.
 
 

 

.
18. 3. 2020

TSHK sdílejí informace magistrátu města

16. 3. 2020

Uzavření provozů

S ohledem na nařízení vlády se uzavírají pro večejnost tyto provozy:
  • všechna sportoviště ve správě naší organizace
  • veřejná WC na území města
  • útulek pro opuštěná zvířata
  • kancelář správy hřbitovů v Kuklenách
  • pokladna TSHK v areálu Na Brně.
16. 3. 2020

Uzavření organizace pro veřejnost

Počínaje dnem 16.3.2020 se organizace uzavírá pro osobní styk s veřejností.

Zákaz platí pro areál TSHK Na Brně, tak jako pro všechna ostatní detašovaná pracoviště. Pro komunikaci s organizací používejte výhradně telefonické a elektronické kontakty. 
13. 3. 2020

Uzavření skateparku

Z důvodů opravy střechy je od dnešního dne, tedy od pátku 13.3.2020, dočasně uzavřen skatepark v Šimkových sadech. O případném obnovení provozu vás budeme informovat.

Děkujeme  za pochopení.
13. 3. 2020

Uzavření Sportovní haly Třebeš

Na základě nařízení vlády je s okamžitou platností uzavřena Sportovní hala Třebeš, a to do odvolání.
13. 3. 2020

Opravy chodníků

Oprava chodníku v ulici ČSA
V termínu od 23.3.2020 bude probíhat oprava chodníku v ul. ČSA, v úseku od zastávky MHD ve směru k ulici Mýtská. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Po dobu stavby využijte protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je do 1.6.2020.

Oprava chodníku v ulici bří Štefanů
V termínu od 23.3.2020 bude probíhat oprava chodníku v ul. bří Štefanů, v úseku od křižovatky s ulici Jižní k bytovému domu čp. 805. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby využijte protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je do 11.6.2020.

Oprava zálivu autobusové zastávky v ulici Divišova
V termínu od 18.3.2020 bude probíhat oprava zastávkového zálivu v ulici Divišova. Po dobu stavebních prací bude zřízena náhradní zastávka MHD před budovou Komerční banky. Pohyb osob po chodníku v místě zastávky bude částečně omezen. Předpoklad ukončení prací je do 31.5.2020.

Děkujeme za pochopení.
13. 3. 2020

Upozornění

Na základě vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 bude od pondělí 16.3.2020 omezen osobní kontakt pracovníků správy hřbitovů s veřejností pouze na elektronickou, telefonickou nebo písemnou formu, a to na těchto kontaktech:

e-mail: felcmanova@tshk.cz, sterbova@tshk.cz
telefon: 495 537 660, 725 761 528, 725 941 465
adresa: Správa městských hřbitovů, Pražská tř. 194, 500 04 Hradec Králové 4

Přepážka na správě hřbitovů bude pro osobní kontakt uzavřena. Toto omezení platí do odvolání.
12. 3. 2020

Oprava chodníku v ulici Gočárova

Od 16.3.2020 bude probíhat oprava chodníku v ul. Gočárova, v úseku mezi ulicemi Letců-Břetislavova. Chodník pro pěší bude uzavřen, přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby využijte prosím protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je do 15.6.2020.

Děkujeme za pochopení.
12. 3. 2020

Oznámení uzavření tržnice na náměstí 28. října

Technické služby Hradec Králové jako provozovatel tržnice na náměstí 28. října u OD Tesco oznamují - na základě vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 - uzavření městské tržnice od 13. března 2020 do odvolání.
10. 3. 2020

Mimořádné opatření

Na základě nařízení vlády jsou uzavřena všechna hlediště ve sportovních areálech ve správě TSHK. Činnost na sportovištích bude umožněna, pokud počet přítomných nepřesáhne počet 100 lidí. 

Toto opatření vstupuje v platnost okamžitě a bude trvat do odvolání.

Děkujeme za pochopení.
2. 3. 2020

Celotýdenní provoz ve skateparku

Od 2. 3. 2020 zahajujeme opět celotýdenní provoz ve skateparku v Šimkových sadech:

Otvírací doba:
Pondělí 14-21 hod.
Uterý  13-21 hod.
Středa 13-21 hod.
Čtvrtek 13-21 hod.
Pátek 13-21 hod.
Sobota 11-21 hod. mimo termínů skatových školiček
Neděle 12-20 hod.

video zde

 
20. 2. 2020

Kácení dřevin - ul. Zborovská

V týdnu od 24.2.2020 dojde ke kácení dřevin v doprovodném zapojeném porostu podél ulice Zborovská (viz mapa). Celkem bude pokáceno 60 ks dřevin (35 smrků, 11 javorů, 1 bříza, 2 borovice, 6 vrb, 2 akáty, 1 jeřáb a 2 jabloně).

V porostu byly na základě kontroly označeny dřeviny, které je nutné odstranit pro jejich velmi špatný zdravotní stav a z důvodů bezpečnostních a funkčních. Jde o dřeviny, které jsou zcela nebo téměř suché, v počátečním stavu rozpadu a s nulovou perspektivou pro další vývoj. Dřeviny vybrané k odstranění současně představují provozní riziko pro bezpečný provoz na přilehlé komunikaci na jedné straně a na dětském hřišti na straně druhé. S ohledem na složitou orientaci v zapojeném porostu byly stromy navržené k odstranění označeny oranžovým terčíkem.

Náhradu za pokácené dřeviny převezmou dřeviny, které v daném porostu vyrůstají z náletů, jsou již zakořenělé a mají tím pádem dobrý předpoklad k dalšímu vývoji.
 
 
Fotofokumentace níže:
Fotogalerie: Fotogalerie

 
12. 2. 2020

Otevření hřbitovů

Vichřice Sabine nezpůsobila žádné vážnější škody na hradeckých hřbitovech, proto počínaje dnem 12.2.2020 budou hřbitovy opět otevřeny pro veřejnost.

Po dobu trvání mimořádných povětrnostních podmínek prosíme návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení.
10. 2. 2020

Uzavření hřbitovů

S ohledem na platnou výstrahu ČHMÚ na extrémní nebezpečí způsobené orkánem Sabine budou královéhradecké hřbitovy pro veřejnost až do odvolání U Z A V Ř E N Y.

Předem naplánované obřady proběhnou beze změn. Při konání těchto obřadů nabádáme návštěvníky ke zvýšené opatrnosti.


K opětovnému otevření královéhradeckých hřbitovů dojde, jakmile pomine riziko škod na zdraví, které mohou představovat padající větve, stromy a další předměty.

Děkujeme za pochopení.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 366 záznamů)