TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
21. 9. 2020

Oprava chodníku v ulici Šafaříkova

Od 23. 9. 2020 bude probíhat oprava chodníku v ulici Šafaříkova, v úseku mezi ulicemi Nerudova – Gočárova třída. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu uzavření chodníku využijte prosím protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je 12/2020.

Děkujeme za pochopení.
 

 
21. 9. 2020

Kašna na Malém náměstí

Dne 24. 9. 2020  bude po celkové opravě, která zahrnovala opravu technologického zařízení a restaurátorské práce, opět uvedena do provozu kašna na Malém náměstí.
21. 9. 2020

Oprava komunikace v ul. Hradecká

Dne 23. 9. 2020 proběhne v ul. Hradecká frézování vozovky za úplné uzavírky. Jedná se o úsek mezi ulicemi Domečkova a Ševčíkova. Ve dnech 29.-30.9. 2020 proběhne opět za úplné uzavírky pokládka nového živičného povrchu.

Děkujeme za pochopení.
14. 9. 2020

Oprava povrchu vozovky v ul. K Dolíkám

Dne 17.9.2020 proběhne v ul. K Dolíkám frézování vozovky. Vozovka bude průjezdná pouze s omezením. Jedná se o úsek od ulice U Studánky směrem k ul. Dvorská v délce 350 m. Ve dnech 24. - 25. 9. 2020 proběhne za úplné uzavírky pokládka živičného povrchu.

Děkujeme za pochopení.
 
11. 9. 2020

Oprava chodníku v ulici ČSA

V termínu od 14. 9. 2020 bude probíhat oprava chodníku v ulici ČSA, v úseku od ulice Palackého před čp. 295, 275 a 287. Pohyb chodců bude po dobu stavby upraven přenosným dopravním značením. Předpoklad ukončení prací je do konce roku 2020.

Děkujeme za pochopení.
 
28. 8. 2020

Výstraha na silný vítr a bouřky

Na období od 28.8.2020 od 16:00 do 29.8.2020 00:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.

Výstraha pro Hradec Králové
27. 8. 2020

Odstávka mlhovišť

S ohledem na klimatické podmínky začne od 1.9.2020 postupná odstávka mlhovišť z provozu na celém území města.
27. 8. 2020

Oprava zábradlí na malšovickém nadjezdu

V termínu od 29.8. do 30.8.2020 bude probíhat oprava zábradlí na malšovickém nadjezdu nad silničním okruhem po dopravní nehodě. Po dobu opravy bude nadjezd průjezdný s lokálním omezením dopravy.

Děkujeme za pochopení.
25. 8. 2020

Výstraha na silný vítr

Na den 26.8.2020 od 10:00 do 18:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
14. 8. 2020

Výstraha na silné bouřky

Na období od 14.8.2020 12:00-22.00 hod. a od 15.8.2020  12.00-22.00 hod. jsou vyhlášeny níže uvedené výstrahy ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ  s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
11. 8. 2020

Zprovoznění mostů

TSHK informují, že byla ukončena celková uzavírka obslužné komunikace na mostech přes vodní toky Melounka a Malý Labský náhon. Na uvedených mostech proběhly komplexní stavební úpravy - demolice starých a výstavba nových mostních konstrukcí.

Melounka
Fotogalerie: Fotogalerie

Malý Labský náhon
Fotogalerie: Fotogalerie

 
10. 8. 2020

Oprava vozovky v ul. Spojovací

Dne 10.8.2020 TSHK zahájily práce na opravě povrchu vozovky v ul. Spojovací. Ve dnech 21. - 22. 8. 2020 bude probíhat frézování vozovky za provozu. Průjezd ulicí bude možný pouze s omezením. Pokládka asfaltovou směsí proběhne za celkové uzávěry vozovky ve dnech 26.-29.8.2020. V tomto termínu bude zastávka MHD Kozlovka bez obsluhy.

Předpoklad ukončení prací je do poloviny září.
10. 8. 2020

Výstraha na silné bouřky

Na období od 10.8.2020 12:00 hod. do 11.8.2020 00:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
24. 7. 2020

Změna správce světelné signalizace v době oprav

Z důvodu frézování vozovek na Gočárově okruhu V Hradci Králové přebírá firma ELTODO, a. s. do své správy tyto křižovatky:
  • od 25.7.2020 do 22.8.2020 křižovatky Pilnáčkova x Akademika Bedrny a Okružní x Buzulucká
  • od 27.7.2020 do 5.9.2020 křižovatku Okružní x Víta Nejedlého. 
Křižovatky budou funkční 24 hodin denně, po celou dobu provizorních křižovatek bude firma ELTODO, a. s. zajišťovat servis. Případné poruchy hlaste na centrální dispečink tel.: 800 101 109.

Děkujeme za pochopení.
23. 7. 2020

Oprava povrchu vozovky v ulici Pražská

V termínu od 27. 07. 2020 do 26. 08. 2020 bude probíhat oprava povrchu místní komunikace v ulici Pražská. Začátek opravovaného úseku místní komunikace se nachází v ulici Pražská třída, cca 1,8 m před přechodem pro chodce, v úrovni žulové obruby, poblíž křižovatky s ulicí Za Škodovkou. Opravovaný úsek končí cca 1 m za dalším přechodem pro chodce, přibližně 144 m od výše uvedené křižovatky. Průjezd opravovaným úsekem bude upraven přenosným dopravním značením. Mapa zde.

Děkujeme za pochopení.
23. 7. 2020

Oprava povrchu vozovky v ulici Divišova

V termínu od 28. 07. 2020 do 02.08.2020 bude probíhat oprava povrchu místní komunikace v ulici Divišova. Začátek opravovaného úseku místní komunikace se nachází v ulici Divišova, 0,5 m před přechodem pro chodce, poblíž křižovatky s ulicí Eliščino nábřeží. Konec opravovaného úseku je přibližně na hranici křižovatky s ulicí ČSA. Průjezd opravovaným úsekem bude upraven přenosným dopravním značením. Mapa zde.

Děkujeme za pochopení.


 
16. 7. 2020

Oprava povrchu vozovky v ulici Jana Masaryka

V termínu od 20. do 25.07.2020 bude probíhat oprava povrchu místní komunikace v ulici Jana Masaryka v úseku, který začíná 0,5 m před přechodem pro chodce, poblíž křižovatky s ulicí tř. Edvarda Beneše. Konec opravovaného úseku se nachází v místech příčné pracovní spáry za druhým přechodem pro chodce. Mapa zde. Průjezd opravovaným úsekem bude řízen kyvadlově světelnou signalizací.

Děkujeme za pochopení.
9. 7. 2020

Výstraha na silné bouřky s nárazovým větrem

Na den 10.7.2020 od 15:00 do 11.7.  00:00 hod. je vyhlášena níže uvedená výstraha ČHMÚ. V období výskytu bouřkových jevů, zejména blesků a silného nárazového větru, doporučujeme nezdržovat se pod stromy, nezdržovat se v parcích, na hřbitovech a dalších místech s výskytem stromů. I po ukončení bouřkové činnosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost stromům při pohybu po veřejných prostranstvích, zejména pak vyloučit pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak zamezit dětem pohybovat se v blízkosti takto poškozených stromů. Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrahy parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Doporučujeme pro parkování využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu nejen před padajícími předměty (větvě, trosky střech apod.), ale i před kroupami.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMÚ s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah.
 
7. 7. 2020

Výpadek světelné dopravní signalizace ul. Brněnská

Informujeme, že dne 7.7.2020 došlo u dodavatele elektrické energie k výpadku. Z tohoto důvodu je světelná dopravní signalizace (SDS) na křižovatkách Brněnská x Na Brně a Brněnská x Palachova mimo provoz. Obnovení SDS se předpokládá dnes v odpoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení.
2. 7. 2020

Oprava povrchu vozovky v ulici Nezvalova

V termínu od 07. 07. 2020 bude za plné uzavírky probíhat oprava povrchu vozovky místní komunikace v ulici Nezvalova. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plácelova, Jana Koziny, Orlické nábřeží, popř. ul. U Kavalírů - mapa zde. Průjezd vozidlům MHD a rezidentům bude po dobu uzavírky umožněn. Obslužnost bude provedena náhradními zastávkami v ulici Nezvalova. Přepokládané dokončení prací je srpen 2020.

Děkujeme za pochopení.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 418 záznamů)