TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
8. 4. 2021

Oprava chodníku v ul. Na Dřevěnce

V termínu od 12. 4. 2021 bude probíhat oprava chodníku v ul. Na Dřevěnce v úseku mezi ulicemi Národních mučedníků - Husova. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby využijte prosím protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je červen 2021.

Děkujeme za pochopení.
 
            Mapa                                                                                     Stav před opravou
                 
8. 4. 2021

Zahájení provozu městské tržnice

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zahajujeme provoz městské tržnice na náměstí 28.října. Provoz bude zahájen od 12. dubna 2021 za následujících hygienických podmínek:

Bude povolen pouze prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), květin a jiných rostlin, osiva, semen, vajec, medu, a to s tím, že musí být dodržena následující pravidla:
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na15 m2,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci,
  • zakazují se stoly a místa k sezení.
8. 4. 2021

Zlepšení světelných podmínek

Pro zlepšení světlených podmínek byly nově instalovány sloupy veřejného osvětlení:
  •  v ulici Čajkovského směrem do ulice Rybova
  • zastávku MHD „Lesní hřbitov“ nově osvětluje stožár s dvěma svítidly
1. 4. 2021

Světový den pro zvýšení povědomí o autismu

TSHK se dne 2. 4. 2021 připojí k připomínce Světového dne pro zvýšení povědomí o autismu nasvícením budovy radnice na Velkém náměstí modrou barvou.
30. 3. 2021

Oprava schodišťových stupňů v pochodu na tř. Karla IV.

V termínu od 6. 4. 2021 budou probíhat lokální opravy schodišťových stupňů v podchodu na tř. Karla IV. Podle postupu prací budou jednotlivá schodiště v podchodu na nezbytně nutnou dobu postupně uzavírána pro provedení opravy. Předpoklad ukončení prací je červen 2021.

Děkujeme za pochopení.
30. 3. 2021

Oprava chodníku v ulici bří Štefanů

V termínu od 6. 4. 2021 bude probíhat oprava chodníku v ul. bří Štefanů - chodníku před Poliklinikou II a dále v úseku mezi ulicemi Brandlova x Ječná. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby využijte prosím protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je červen 2021.

Děkujeme za pochopení.
30. 3. 2021

Oprava vozovky a chodníku v ulici U Střelnice

V termínu od 6. 4. 2021 bude probíhat oprava chodníku a vozovky v ulici U Střelnice před domem čp. 880-884. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby využijte prosím protilehlý chodník. Předpoklad ukončení prací je červenec 2021.

Děkujeme za pochopení.
29. 3. 2021

Úpravy ploch za Fakultní nemocnicí

Revitalizace ploch u Fakultní nemocnice byla zahájena, více čtěte zde
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
26. 3. 2021

Akce Hodina Země v Hradci Králové

Dne 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hod. se statutární město Hradec Králové vypnutím osvětlení Bílé věže na Velkém náměstí připojí k celosvětové akci Hodina Země.
 
Fotogalerie: Fotogalerie
 

 
26. 3. 2021

Pravidelný úklid lesních cest Hradečnice a Písečnice

Dne 25.3.2021 byl zahájen pravidelný páteční úklid lesních cest Hradečnice a Písečnice a navazujících komunikací v městských lesích. K údržbě bude po celý rok používán motorový fukar Buffalo KB4, který se v minulých letech při údržbě osvědčil. Je umístěn na klasickém přívěsném vozíku, lze jej tedy zapojit za jakýkoliv stroj nebo vozidlo se standardním tažným zařízením. Je také vybaven bezdrátovým elektronickým ovládáním, takže řidič může z kabiny vozu natáčet komín o 360° a přidávat nebo ubírat intenzitu proudu vzduchu.
 
15. 3. 2021

Spuštění světelné signalizace v ul. Kladská

Dne 15.3.2021 byla spuštěna světelná signalizace na přechodu pro chodce v ul. Kladská. Jedná se o poptávkový přechod u MŠ Slatina. Správcem tohoto zařízení jsou TSHK.
12. 3. 2021

Zahájení blokového čištění

Dnešním dnem, tj. 15.3.2021 zahajují TSHK pravidelná bloková čištění ulic dle seznamu, který je k dispozici na webových stránkách organizace a je také zveřejňován v tiskové podobě ve zpravodaji Radnice.
8. 3. 2021

Výměny stromořadí

Ul. Hradecká
Dne 8.3.2021 byly zahájeny práce na částečné výměně stromořadí v ul. Hradecká. Ke kácení bylo určeno 13 lip, které byly výrazně proschlé, napadené dřevokaznými houbami, a tím i stále více nebezpečné pro svoje okolí. Jedná se o úsek mezi křižovatkou s ul. Domečkova a Dobroslavova. Nové lípy zde budou vysazeny již na přelomu března a dubna letošního roku.

Ul. Ve Svahu
K dalšímu významnějšímu kácení dochází na konci této ulice, kde došlo vlivem posledních suchých let k úhynu prakticky celého porostu borovic na dané ploše. Vzhledem k přírodě blízkému charakteru porostu bude jeho obnova realizována přirozenou sukcesí s částečnou dosadbou borovice lesní.

Ul. Dvorská
K částečné obnově stromořadí byl určen i úsek krátký úsek lipového stromořadí v dané ulici, a to v úseku mezi ul. Ovocnářská a Pálenecká, kde během léta dojde k opravě chodníku. Výsadba nových stromů pak proběhne v podzimním termínu tohoto roku.
4. 3. 2021

Provizorní světlená křižovatka v provozu

Od 4.3.2021 je v provozu světelná křižovatka u fakultní nemocnice na ulici Zborovská. Veškeré závady a poruchy hlaste prosím na dispečink společnosti ELTODO, a. s. - 800 101 109, 244 470 800 nebo na dispečink hlášení poruch.
 

Děkujeme za pochopení.
1. 3. 2021

Dětská hřiště - informace

Na základě doporučení vlády ČR město Hradec Králové DŮRAZNĚ doporučuje omezit používání dětských hřišť, workoutových hřišť a fitparků tak, aby nedocházelo ke shlukování cizích osob.

Děkujeme za pochopení.
26. 2. 2021

Nasvícení budovy Radnice

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ se ve dnech 26. - 28. 2. 2021 připojují nasvícením budovy Radnice k připomínce Světového dnu vzácných onemocnění.
25. 2. 2021

Oznámení uzavření tržnice na náměstí 28. října

Technické služby Hradec Králové jako provozovatel tržnice na náměstí 28. října u OD Tesco oznamují uzavření městské tržnice do odvolání.

Maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích je zakázán vládním opatřením v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

Děkujeme za pochopení.
18. 2. 2021

Provoz kanceláře správy hřbitovů

V době probíhající pandemie COVID–19 prosíme nájemce hrobových míst a ostatní návštěvníky hřbitovů ve správě TSHK o využívání elektronické komunikace k prodlužování smluv o pronájmu hrobových míst a bezkontaktních plateb z těchto smluv plynoucích.

Informace k platbám získáte na emailu felcmanova@tshk.cz nebo na telefonních číslech 495537660, 725941465 nebo 725761528. Pro usnadnění komunikace vždy uvádějte do emailu i své telefonní číslo. Složité případy, např. převody hrobových míst nebo pronájem nového hrobového místa, bude možné i nadále řešit v kanceláři správy hřbitovů na hřbitově v Kuklenách, avšak pouze po předchozím telefonickém objednání na určitou hodinu. Tímto způsobem budeme předcházet větší koncentraci lidí v čekárně.

Provozní doba kanceláře se nemění:
Pondělí
po objednání 8.00–12.00 hod. a 13.00–16.30 hod.

Středa
po objednání 8.00–12.00 hod. a 13.00–16.30 hod.
17. 2. 2021

Výstraha na tvorbu ledovky na komunikacích

Na den 17.2.2021 od 00 hod. do 17.2.2021 do 12 hod. je vyhlášena výstraha ČHMÚ na bezprostřední tvorbu ledovky při mrznoucím dešti, zejména ráno. Doporučení ke zmírnění následků jevu: Nebezpečí četných úrazů při chůzi a vysoké nehodovosti. Možné výpadky v dodávce elektřiny, zásobování, a zdravotnických služeb. Možné lámání větví stromů. Doporučuje se omezit vycházení ven a jízdy autem jen na nezbytné případy. V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a jezdit mimořádně opatrně. Počítat s výrazným prodloužením doby jízdy.

Doporučujeme občanům sledovat výstrahy vyhlášené ČHMU s ohledem na možné prodloužení nebo změnu výstrah ČHMÚ.
 
15. 2. 2021

Dočasný výpadek světelné dopravní signalizace

Upozorňujeme na dočasný výpadek světelné dopravní signalizace na křižovatce Zborovská x Sokolská (Mileta). Závada bude odstraněna během dnešního dne.

Děkujeme za pochopení.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 476 záznamů)