TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Archiv aktualit

Seznam článků: Archiv aktualit
17. 9. 2019

Oprava vozovky v ul. U Kavalírů

Dne 12.9.2019 začala oprava vozovky v ul. U Kavalírů. Po opravě kanalizačních šachet, kterou provádí správce sítě – Královéhradecká provozní, a. s., bude položen nový živičný povrch. Práce budou probíhat při běžném provozu na komunikaci. Předpokládaný termín dokončení opravy je začátek října 2019.
13. 9. 2019

Oprava zpevněných ploch u mlhoviště v ulici Truhlářská

V termínu od 17. 9. 2019 bude zahájena oprava zpevněných ploch u mlhoviště v ulici Truhlářská. Předpoklad ukončení prací je 11/2019.

Děkujeme za pochopení.
13. 9. 2019

Lokální oprava povrchu vozovky v ulici Na Brně

Informujeme Vás, že dne 13.9.2019 bude probíhat lokální oprava povrchu vozovky v ulici Na Brně v části mez ulicemi Tovární a Brněnská. Na vozovce budou odstraněny výtluky okolo kanalizačních poklopů, které jsou vážnou závadou ve sjízdnosti. Provoz bude omezen.

Děkujeme za pochopení.
11. 9. 2019

Nabídněte vánoční stromy na výzdobu královéhradeckých náměstí

Tak jako každý rok shánějí pracovníci Technických služeb Hradec Králové vhodné stromy na výzdobu Masarykova náměstí, Velkého náměstí a náměstí 28. října v Hradci Králové. V současné době mají zajištěn pouze jeden ze tří potřebných stromů, a tak nutně shánějí ještě dva.

Dovolujeme si oslovit občany Hradce Králové a okolí s prosbou, zda by nabídli vánoční stromy pro výzdobu náměstí. Poptávány jsou jehličnaté stromy, zejména smrky (zelené i stříbrné), jedle a douglasky s velikostí 15 m a více. Důležitá je dostupnost místa těžby stromů pro těžkou techniku (jeřáb a tahač s návěsem).

Vyzvednutí stromu zajistí pracovníci technických služeb ve spolupráci se smluvním dopravcem nejšetrnější a nejbezpečnější technologií. Při kácení s pomocí jeřábu lze bezpečně vyzvednout strom i z prostor v blízkosti budov, kde na standardní kácení není dostatek místa. Vzhledem k tomu, že na místě nedochází k odřezávání větví a rozřezávání kmene stromu, zůstává na pozemku mnohem méně nepořádku než při standardním kácení. V případě zájmu je po kácení poskytnuto i odfrézování pařezu stromu a adekvátní náhrada palivového dřeva rozřezaného na špalky. Nevhodné jsou stromy se dvěma a více kmeny, stromy ohnuté, jednostranně zavětvené, duté, vyhnilé nebo jinak poškozené.

Nabídky jsou přijímány na emailové adrese info@tshk.cz nebo na telefonech 495 402 654, 495 402 644.

Děkujeme za spolupráci.
11. 9. 2019

Oprava povrchu vozovky v křižovatce ulic Štefánikova, tř. Edvarda Beneše

V termínu od 16.9.2019 do 1.10.2019 bude za částečné uzavírky probíhat oprava povrchu v křižovatce ulic Štefánikova – tř. Edvarda Beneše. Po dobu opravy bude provoz omezen.

Děkujeme za pochopení.
11. 9. 2019

Oprava povrchu vozovky v ulici Jana Masaryka

V termínu od 16.9.2019 do 1.10.2019 bude při úplné uzavírce probíhat oprava povrchu místní komunikace v ulici Jana Masaryka mezi ulicemi Kejzlarova a Pod Zámečkem. Objízdná trasa bude vedena ul. Brněnská, Palachova a tř. E. Beneše. Průjezd vozidlům MHD bude po dobu uzavírky umožněn. Obslužnost zastávek MHD v ulici Jana Masaryka je zachována.

Děkujeme za pochopení.
 
 
 


 
 
 
9. 9. 2019

Uzavření mlhovišť

V týdnu od 9.9.2019 budou uzavírána mlhoviště.
6. 9. 2019

Bono publico

Dne 6.9.2019 bylo slavnostně otevřeno schodiště Bono publico spojující ul. Komenského  a Velké náměstí.
3. 9. 2019

Sanace zastřešení chodníků u bytových domů na tř. E.Beneše

Sanace zastřešení chodníků u bytového domu 1412 – 1417 a 1531 – 1534 na tř. E.Beneše

Oznamujeme, že v měsíci září 2019 budou zahájeny práce na opravě zastřešení chodníků u shora uvedených bytových domů.
Práce budou probíhat po dobu několika měsíců.
V průběhu oprav bude pohyb chodců před bytovými domy lokálně omezen.

Děkujeme za pochopení.
3. 9. 2019

Dětské hřiště a mlhoviště ulice Truhlářská

Z důvodu opravy dětského hřiště v ulici Truhlářská bude po dobu stavby z důvodu bezpečnosti obyvatel, zejména dětí, zrušen provoz hřiště a mlhoviště.
28. 8. 2019

Odstraňování grafiti

Dne 27.8.2019 Technické služby Hradec Králové odstraňovaly vandalství - grafiti na Eliščině nábřeží - odkaz na informaci na Facebooku Magistrátu města Hradec Králové zde.
26. 8. 2019

Fontána u Koruny opět v provozu

Fontána Koruna byla dne 23.8.2019 opět uvedena do provozu. Důvodem delší odstávky bylo dodání speciálních materiálů původním zhotovitelem.
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 
26. 8. 2019

Ul. Zámeček - omezení provozu

Jak jsme již informovali v lednu 2019 touto aktualitou, v ulici Zámeček se připravuje rekonstrukce opěrné zdi, která je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu také trvá v tomto místě omezení dopravního režimu formou kyvadlového provozu.

Rekonstrukce opěrné zdi je řešena příslušným odborem Magistrátu města Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že příprava rekonstrukce i samotná realizace si vyžádá delší čas, žádáme občany o shovívavost. Kyvadlová doprava byla instalována správcem místních komunikací z důvodu bezpečnosti provozu.

Děkujeme občanům za trpělivost. Omlouváme se za případné komplikace.
21. 8. 2019

Oprava vozovky v ul. Zámostí

Dne 19.8.2019 byla za úplné uzavírky zahájena oprava vozovky v ul. Zámostí v úseku mezi ulicemi Úprkova - Holubova. V daném úseku nebude umožněn pohyb vozidel ani pěších s výjimkou pěších z přilehlých nemovitostí.

Děkujeme za pochopení.
5. 8. 2019

Oprava povrchu vozovky v ul. Pod Strání

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ ve spolupráci s KHP, a. s. zahájí dne 5. 8. 2019 opravu v ul. Pod Strání. V rámci opravy dojde k obnově zařízení ve správě KHP, a. s. a následně i opravě povrchu vozovky. Komunikace bude po dobu opravy uzavřena. Předpoklad ukončení prací je do 31. 8. 2019.

Děkujeme za pochopení.
5. 8. 2019

Obnova sečení travnatých ploch

Dešťové přeháňky a nižší průměrné denní teploty umožňují obnovit sekání travnatých ploch. Je třeba posekat zejména plochy silně zaplevelené šťovíkem. Podle potřeby přijdou na řadu i další plochy.
25. 7. 2019

Mlhoviště v ul. Kejzlarova opět v provozu

Včera odpoledne bylo opět uvedeno do provozu mlhoviště v ul. Kejzlarova. Mlhoviště bylo odstaveno z bezpečnostních důvodů, z důvodu krádeže součástí zařízení.
23. 7. 2019

Sečení květnaté loučky v Labské Kotlině I

Květnatá loučka v Labské Kotlině I splnila svůj účel a byla pokosena
Na loučce mezi obslužnou komunikací a parkovištěm v LK I jsme si vyzkoušeli tzv. střídavou (mozaikovou) seč. To znamená, že větší část plochy nebyla na jaře posečena a byla ponechána v přírodní podobě. Po nedávné rekonstrukci horkovodu se na povrch terénu dostala zemina se zásobou semen a na jaře zde začaly rozkvétat četné luční byliny. Proto byla tato plocha vybrána k testování tzv. střídavé seče, kdy jsou části travnatých ploch ponechány, aby rozkvetly, zatímco jiné jsou pokoseny. V průběhu sezóny se pak údržba na těchto plochách střídá. Porost na předmětné ploše však přestal plnit svojí funkci. Většina bylin dokvetla a zaschla. V současné době zde rozkvétaly pouze bodláky, lebeda a další úporné plevele, na jejichž šíření rozhodně nemáme zájem i přes to, že např. fialové květy bodláků vypadaly pěkně. Navíc před nastupujícím horkým počasím by plocha se suchým porostem představovala zvýšené požární riziko. Obdobně bude postupováno na hvězdici v Šimkových sadech.

 
V červnu loučka bohatě kvetla a byla ozdobou daného prostoru


V červenci už plocha působila velmi neutěšeným dojmem a navíc se zvýšilo nebezpečí požáru

22. 7. 2019

Sečení vybraných travnatých ploch

Ve 30. týdnu (22.7.–28.7.2019) bude prováděno sečení trávníků v okolí dětských hřišť a mlhovišť. S nástupem slunečného počasí předpokládáme zvýšený zájem o dětská hřiště a mlhoviště. Na mnoha z nich se však vyskytuje plevel, zvláště pak šťovík, který dorůstá značné výšky a hustoty.. V blízkosti dětských hřišť pak tyto vysoké porosty snižují komfort našich nejmenších návštěvníků. Na ostatních plochách sídlištní zeleně je sekání travnatých ploch i nadále až na výjimky do odvolání přerušeno.
 
       
18. 7. 2019

Některé městské louky budou posekány tradičním způsobem

Na městských loukách u Orlice proběhne tradiční senoseč. Naše organizace po dohodě s vedením města přijala nabídku na provedení senoseče na některých loukách. Nadcházejícího teplého počasí bude využito k tradičnímu způsobu sklizně sena, který podporuje přirozený vývoj lučního společenstva. Senoseč byla odložena na pozdější období z důvodu dokvetení a vysemenění kvetoucích druhů před sečením. Sklizené seno poslouží jako krmení pro koně. Postupně budou sečeny i další louky tak, aby ještě do podzimu zregenerovaly.
 
Louky, které byly posekány v druhé půli června, se již opět zelenají


 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...    Zobrazeno 1 20 (Celkem 316 záznamů)