TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Veřejné zakázky

Veškeré informace o zadávacích řízeních na veřejné zakázky, včetně výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která byla zahájena po 1.10.2016, jsou k dispozici na Profilu zadavatele TSHK.

Sportovní hala Třebeš

Vzhledem k mimořádnému opatření - aktualita zde - veřejnost nebude mít přístup na jakékoli klání v SHT.

Děkujeme za pochopení.

Blokové čištění tento týden

Pod Zámečkem - 13. 7. 2020
parkoviště a vozovka před čp. 1516-1521
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jana Masaryka - 13. 7. 2020
boční parkoviště před čp. 1358-1361, od hlavní k čp. 1354
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Velké nám. - 13. 7. 2020
úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Soukenická - 13. 7. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

nám. Jana Pavla II. - 13. 7. 2020
celé
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Karla Tomana - 13. 7. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Franušova - 13. 7. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Potoční - 14. 7. 2020
celá včetně parkoviště
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 14. 7. 2020
parkoviště a vozovka před čp. 1367-1373
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

V Kopečku - 14. 7. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Rokitanského - 14. 7. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

ak. Heyrovského - 15. 7. 2020
hlavní vozovka a parkoviště před čp. 1171, 1177, 1178 a 1203 (ne soukromé)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Hradecká - 15. 7. 2020
před čp. 1690 (ÚSZS) + před čp. 1687-1689
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Brněnská - 15. 7. 2020
parkoviště před čp. 1825 (OC Futurum), parkoviště vedle čp. 784 (SPŠ strojnická)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Vocelova - 16. 7. 2020
mezi Dvořákovou a J. Krušinky
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Drahoňovského - 16. 7. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Sušilova - 16. 7. 2020
mezi Dvořákovou a J. Krušinky
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

K. H. Máchy - 16. 7. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

tř. Karla IV. - 16. 7. 2020
od čp. 522 po čp. 628 obslužná komunikace + parkoviště
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Souběžná - 17. 7. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 17. 7. 2020
parkoviště a vozovka vedle čp. 1381 (Durychova)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ulrichovo nám. - 17. 7. 2020
mezi Jeronýmovou a Gočárovou třídou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jeronýmova - 17. 7. 2020
od Nerudovy po Ulrichovo náměstí
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jana Masaryka - 17. 7. 2020
před čp. 1312-1315 a čp. 1316-1322
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

nám. 5. května - 18. 7. 2020
obslužná komunikace u parku + parkoviště
Zákaz zastavení platí od 5-22 hod.

Smetanovo nábř. - 18. 7. 2020
u parku 5. května
Zákaz zastavení platí od 5-22 hod.

Hledat podle ulice
Blokové čištění – měsíční přehledy