TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Veřejné zakázky

Veškeré informace o zadávacích řízeních na veřejné zakázky, včetně výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která byla zahájena po 1.10.2016, jsou k dispozici na Profilu zadavatele TSHK.

Sportovní hala Třebeš

2. 10. 2020
9 hod. - basketbalový zápas Sokol HK dívky  – Počernice
11hod. - basketbalový zápas Sokol HK dívky - Ostrava
13 hod. - basketbalový zápas Sokol HK dívky – Žabiny Brno

4. 10. 2020
10 hod. - basketbalový zápas Sokol PP U14 – Svitavy

Blokové čištění tento týden

Velké nám. - 28. 9. 2020
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1, vozovka před čp. 141 – čp. 160, vozovka před čp. 40 – čp. 32
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Karla Tomana - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

nám. Jana Pavla II. - 28. 9. 2020
celé
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Franušova - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Soukenická - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Mýtská - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Malé nám. - 28. 9. 2020
od Mýtské po Velké náměstí (před podloubím)
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Na Kropáčce - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

V Kopečku - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Rokitanského - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Komenského - 28. 9. 2020
od Gočárových schodů po pivovarské schodiště (mezi čp. 249-1244)
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Chmelova - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Eliščino nábř. - 28. 9. 2020
mezi Mosteckou a Chmelovou
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Mrštíkova - 29. 9. 2020
mezi Brněnskou a ul. Náhon
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Čajkovského - 29. 9. 2020
před čp. 911, 912, 913, 914 a před čp. 920-924
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Fučíkova - 30. 9. 2020
mezi Mrštíkovou a Na Kotli
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pekařova - 30. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Fr. Šubrta - 1. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kmochova - 1. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Klášterského - 1. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Uzavřená - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Skupova - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Nálepkova - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ladova - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jarošova - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kaštanová - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Malé nám. - 3. 10. 2020
před čp. 127, 128, 129
Zákaz zastavení platí od 12-24 hod.

Malé nám. - 4. 10. 2020
před čp. 127, 128, 129
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.

U Kavalíru - 4. 10. 2020
od tř. ČSA po Nezvalovu
Zákaz zastavení platí od 10-18 hod.

Sportovní - 4. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 10-17 hod.

U Pastvišť - 4. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 10-17 hod.

Jana Koziny - 4. 10. 2020
od Nezvalovy po Hradební
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.

Hradební - 4. 10. 2020
mezi hřištěm a DDM, před Střední integrovanou školou
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.

Heřmanova - 4. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 10-14 hood.

Orlické nábř. - 4. 10. 2020
mezi Heřmanovou a Nezvalovou
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.

Hledat podle ulice
Blokové čištění – měsíční přehledy