TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Veřejné zakázky

Veškeré informace o zadávacích řízeních na veřejné zakázky, včetně výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která byla zahájena po 1.10.2016, jsou k dispozici na Profilu zadavatele TSHK.

Sportovní hala Třebeš

20. 2. 2019
8 - 14 hod. - AŠSK přehazovaná 
19 hod. -  Zápas KNBL basketbal muži – USK Praha

       
23. 2. 2019
8 - 16 hod. - Fotbalový turnaj dorostu
18 hod. - Zápas florbal FbC junioři 


24. 2. 2019
8 - 18 hod. - Fotbalový turnaj dívek