TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Veřejné zakázky

Veškeré informace o zadávacích řízeních na veřejné zakázky, včetně výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která byla zahájena po 1.10.2016, jsou k dispozici na Profilu zadavatele TSHK.

Sportovní hala Třebeš

21. 9. 2019
10-12 hod. - zápas FbC florbal
15-17 hod. - zápas IBK florbal


22. 9. 2019
10-12 hod. - zápas FbC florbal
15-17 hod. - zápas IBK florbal

24. 9. 2019
9-17 hod. - Kin-ball  mezinárodní turnaj

25. 9. 2019
9-17 hod. -  Kin-ball  mezinárodní turnaj

26. 9. 2019
9-17 hod. - Kin-ball  mezinárodní turnaj
18,30 hod. - zápas basketbal Sokol PP muži – Žilina

28. 9. 2019
12-15 hod. - zápas florbal FbC junioři
17-19 hod. - zápas basketbal Sokol PP U19 – Žďár n/S.

29. 9. 2019
10-12 hod. - zápas basketbal Sokol PP U19 - Vysočina 

Blokové čištění tento týden

Náhon - 16. 9. 2019
parkoviště u čp. 724
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kpt. Fechtnera - 16. 9. 2019
hlavní mezi ul. Gollova a Krapkova, před domy čp. 437-9, 452-4, 449-451, 446-8, 440-2, 455-7, 458-460
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Fr. Šubrta - 16. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Holubova - 17. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Cejpova - 17. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Sportovní - 18. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

U Pastvišť - 18. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Miřiovského - 18. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

E. Destinové - 19. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Konečné - 19. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

M. Hájka - 19. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kmochova - 20. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Klášterského - 20. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kaštanová - 20. 9. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Potoce - 20. 9. 2019
před čp. 691 (p. p. č. 372/25 k. ú. Třebeš)
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Na Potoce - 21. 9. 2019
před čp. 691 (p. p. č. 372/25 k. ú. Třebeš)
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Smetanovo nábř. - 21. 9. 2019
u parku 5. května
Zákaz zastavení platí od 6-21 hod.

Na Potoce - 22. 9. 2019
před čp. 691 (p. p. č. 372/25 k. ú. Třebeš)
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

Hledat podle ulice
Blokové čištění – měsíční přehledy