TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Veřejné zakázky

Veškeré informace o zadávacích řízeních na veřejné zakázky, včetně výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která byla zahájena po 1.10.2016, jsou k dispozici na Profilu zadavatele TSHK.

Sportovní hala Třebeš

Ve Sportovní hale Třebeš a skateparku v Šimkových sadech platí nadále omezení provozu v rozsahu, který stanoví prohlášení vlády ČR.

Blokové čištění tento týden

Eliščino nábř. - 30. 11. 2020
od Tyršova mostu po Pražský most
Zákaz zastavení platí od 0-14 hod.

Palackého - 30. 11. 2020
od Eliščina nábřeží po Kotěrovu
Zákaz zastavení platí od 0-14 hod.

Kotěrova - 30. 11. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 0-14 hod.

Velké nám. - 5. 12. 2020
první 2 řady před čp. 1
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Franušova - 5. 12. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Franušova - 6. 12. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Velké nám. - 6. 12. 2020
první 2 řady před čp. 1
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Hledat podle ulice
Blokové čištění – měsíční přehledy