TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Ceník služeb


TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ poskytují služby v oblastech správy majetku ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové.
Důležité upozornění:
Datum vydání 1.1.2024.
Dnem účinnosti tohoto Ceníku služeb 2024 se ruší platnost Ceníku služeb 2023.
Fakturována je každá započatá měrná jednotka jednotlivých výkonů.
Požadujeme 14 dni splatnost faktur.
Ceník je průběžně aktualizován. Ceny placené v hotovosti se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Službu je možno objednat pomocí formuláře umístěného v sekci "Služby\Formuláře"

 
Středisko / jméno Telefon Mobil Email
Ústředna  (prac. dny 6-14,30 hod.) +420 495 402 654   info@tshk.cz
Pohotovost (prac.dny 14,30-6 hod., víkend 0-24 hod,)    +420 731 131 209