TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Pohřebnictví

Pozn.:
  • maximální doba, na kterou je možné předplatit nájemné a služby s nájmem spojené, je 10 let,
  • ceny nájmů jsou stanoveny dle ceníku schváleného usnesením Rady města Hradec Králové dne 19.1.2010 RM/2010/93
  • ceny služeb s nájmem spojených u pohřebišť sloužících k ukládání lidských ostatků jsou stanoveny dle ceníku schváleného usnesením Rady města Hradec Králové dne 21.10.2014 RM/2014/1250
Odkaz na otevírací dobu hřbitovů včetně jmen správců a telefonních spojení naleznete zde  
 
Nájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených (na 1 rok)
Kukleny
Ceník ke stažení ve formátu PDF zde
Lesní hřbitov
Ceník ke stažení ve formátu PDF zde
Malšova Lhota
Ceník ke stažení ve formátu PDF zde
Nový Hradec Králové
Ceník ke stažení ve formátu PDF zde
Plotiště
Ceník ke stažení ve formátu PDF zde
Pouchov
Ceník ke stažení ve formátu PDF zde
Svinary
Ceník ke stažení ve formátu PDF zde
Zámeček
Ceník ke stažení ve formátu PDF zde
Pohřební práce a demontáže hrobového místa Ceník ke stažení ve formátu PDF zde
Naturální pohřebiště  Ceník ke stažení ve formátu PDF zde