TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Terasy Karla Otčenáška a terasy Pod kanovnickými domy

20.3. - 10.11. 7-22 hod.
11.11.- 19.3. zavřeno