TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
1. 11. 2021
U Kavalíru
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy ČSA po Nezvalovu

1. 11. 2021
Škroupova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy Karla IV. po Průmyslovou

1. 11. 2021
Klumparova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
slepá část

1. 11. 2021
K. H. Máchy
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

2. 11. 2021
tř. Karla IV.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 522 po čp. 628 obslužná komunikace + parkoviště

2. 11. 2021
Horova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nerudovy ke Gočárově třídě

2. 11. 2021
Rokycanova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

2. 11. 2021
Křižíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 11. 2021
SNP
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 850-855

3. 11. 2021
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Jeronýmovou a Gočárovou třídou

3. 11. 2021
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Pouchovské pravá strana

3. 11. 2021
Jeronýmova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nerudovy po Ulrichovo náměstí

4. 11. 2021
Klumparova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Mánesovou a K. H. Máchy

4. 11. 2021
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1374 a 1375, před čp. 1378 a 1379

4. 11. 2021
Havlíčkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 11. 2021
tř. Karla IV.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 789 po čp. 222 obslužná komunikace + parkoviště

5. 11. 2021
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1182-1190, u parku 5. května

5. 11. 2021
Pelclova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 11. 2021
Opletalova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 11. 2021 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)

8. 11. 2021
Šafaříkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Gočárovu třídu

8. 11. 2021
Nerudova - V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Šafaříkovou a Jeronýmovou

8. 11. 2021
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Ulrichova náměstí po Klumparovu

8. 11. 2021
Vrchlického
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gočárovy třídy po V Lipkách

9. 11. 2021
Hořická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u parku Blažíčkovo náměstí

9. 11. 2021
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1376 a 1377, před čp. 1380 a 1381

9. 11. 2021
Palackého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

9. 11. 2021
Kotěrova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

10. 11. 2021
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Divišovou a Mosteckou

10. 11. 2021
Nerudova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Mánesovou a Jeronýmovou

10. 11. 2021
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Klumparovy po Baťkovo náměstí

10. 11. 2021
Šafaříkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Masarykova náměstí po Gočárovu třídu

11. 11. 2021
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
obslužná komunikace od Masarykova náměstí po Havlíčkovu, obslužná komunikace u parku + parkoviště

11. 11. 2021
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gočárovy třídy ke školám (čp. 682)

11. 11. 2021
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od náměstí 5. května (čp. 835) po čp. 695

11. 11. 2021 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

11. 11. 2021 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

11. 11. 2021 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

11. 11. 2021 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

11. 11. 2021 (Mimořádné)
Dlouhá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

12. 11. 2021 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

12. 11. 2021 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

12. 11. 2021 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

12. 11. 2021 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

12. 11. 2021 (Mimořádné)
Dlouhá
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

12. 11. 2021
Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi SNP a bří Štefanů

12. 11. 2021
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Mostecké po Rokycanovu

12. 11. 2021
Švendova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od V. Nejedlého po Pospíšilovu třídu

15. 11. 2021
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gočárovy třídy po Mánesovu

15. 11. 2021
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Ulrichova náměstí po Nerudovu

15. 11. 2021
L. Štúra
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

15. 11. 2021
Šimkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Buzuluckou a Pospíšilovou třídou

16. 11. 2021
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. Průmyslová a Smetanovo nábřeží (před Novákovými garážemi)

16. 11. 2021
V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Střelecké po Šafaříkovu - boční i hlavní

18. 11. 2021
Vančurovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

18. 11. 2021
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi třídou Karla IV. a Gočárovou třídou

18. 11. 2021
Střelecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u KD Střelnice od Dukelské třídy

19. 11. 2021
Šimkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pelclovy po Buzuluckou - vozovka a parkoviště za MMHK

19. 11. 2021
Pospíšilova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Okružní po Slezskou

22. 11. 2021
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nezvalovy po Víta Nejedlého

22. 11. 2021
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Jungmannovu - parkoviště u hlavní vozovky

23. 11. 2021
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od V Lipkách po Nerudovu

23. 11. 2021
Letců
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

23. 11. 2021
Ambrožova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

23. 11. 2021 (Mimořádné)
Mýtská
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.
celá

23. 11. 2021 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.
od Mýtské po Velké náměstí, od Malého náměstí po čp. 19 levá strana, od Malého náměstí po čp. 161 pravá strana, první 4 řady před čp. 1

23. 11. 2021 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.
od Velkého náměstí po tř. ČSA

23. 11. 2021 (Mimořádné)
Masarykovo nám.
Zákaz zastavení platí od 8-14 hod.
od Havlíčkovy po tř. Karla IV.

23. 11. 2021 (Mimořádné)
Zahrádkářská
Zákaz zastavení platí od 8-14 hod.
mezi Dvorskou a Fr. Tichého

23. 11. 2021 (Mimořádné)
Fr. Tichého
Zákaz zastavení platí od 8-14 hod.
celá

23. 11. 2021 (Mimořádné)
Dvorská
Zákaz zastavení platí od 8-14 hod.
od Za Škodovkou po Fr. Tichého

24. 11. 2021
Gagarinova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Myslivečkovy k Ječné, před čp. 701-704, 705-708, 709-712

24. 11. 2021
Markovická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Lužické po Myslivečkovu

25. 11. 2021
U Soudu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy ČSA po Kubištovy sady

25. 11. 2021
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Na Rybárně

25. 11. 2021
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Pospíšilovou třídou a Víta Nejedlého

26. 11. 2021
Plácelova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

26. 11. 2021
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nezvalovy po Balbínovu

26. 11. 2021
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště vedle čp. 1504, od Veverkovy po Baarovu
Hradební - 22. 11. 2021
od Nezvalovy po Víta Nejedlého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Baarova - 22. 11. 2021
od ul. V Lipkách po Jungmannovu - parkoviště u hlavní vozovky
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Mánesova - 23. 11. 2021
od V Lipkách po Nerudovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Letců - 23. 11. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ambrožova - 23. 11. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Mýtská - 23. 11. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.

Velké nám. - 23. 11. 2021
od Mýtské po Velké náměstí, od Malého náměstí po čp. 19 levá strana, od Malého náměstí po čp. 161 pravá strana, první 4 řady před čp. 1
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.

V Kopečku - 23. 11. 2021
od Velkého náměstí po tř. ČSA
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.

Masarykovo nám. - 23. 11. 2021
od Havlíčkovy po tř. Karla IV.
Zákaz zastavení platí od 8-14 hod.

Zahrádkářská - 23. 11. 2021
mezi Dvorskou a Fr. Tichého
Zákaz zastavení platí od 8-14 hod.

Fr. Tichého - 23. 11. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 8-14 hod.

Dvorská - 23. 11. 2021
od Za Škodovkou po Fr. Tichého
Zákaz zastavení platí od 8-14 hod.

Gagarinova - 24. 11. 2021
od Myslivečkovy k Ječné, před čp. 701-704, 705-708, 709-712
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Markovická - 24. 11. 2021
od Lužické po Myslivečkovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

U Soudu - 25. 11. 2021
od třídy ČSA po Kubištovy sady
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jungmannova - 25. 11. 2021
mezi Veverkovou a Na Rybárně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Hradební - 25. 11. 2021
mezi Pospíšilovou třídou a Víta Nejedlého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Plácelova - 26. 11. 2021
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Hradební - 26. 11. 2021
od Nezvalovy po Balbínovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jungmannova - 26. 11. 2021
parkoviště vedle čp. 1504, od Veverkovy po Baarovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.