TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
1. 9. 2020
Husova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1622-1613, 1612-1597, 1591-1623, od Brněnské po prof. Smotlachy

1. 9. 2020 (Mimořádné)
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 20-24 hod.
od Gočárovy třídy ke školám

2. 9. 2020 (Mimořádné)
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-20 hod.
od Gočárovy třídy ke školám

2. 9. 2020
K Hvězdárně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 1499-1506 + odbočka k čp. 704, před čp. 1470-1477, 1478-1485, 1486-1491

2. 9. 2020
Boleslavova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

3. 9. 2020
Na Dřevěnce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 9. 2020
Prašingerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 9. 2020
Bendlova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 9. 2020 (Mimořádné)
Svatováclavské nám.
Zákaz zastavení platí od 6-14 hod.
před čp. 106 až čp. 98

5. 9. 2020 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
zimní stadion parkoviště před čp. 1214 (před Hotelem), zimní stadion boční parkoviště

6. 9. 2020 (Mimořádné)
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
od Ulrichova nám. po Baťkovo nám.

6. 9. 2020 (Mimořádné)
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
před čp. 734-5 (ČSOB)

6. 9. 2020 (Mimořádné)
Havlíčkova
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
celá

6. 9. 2020 (Mimořádné)
Šafaříkova
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
od Masarykova nám. po Gočárovu tř.

6. 9. 2020 (Mimořádné)
Čelakovského
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
celá

6. 9. 2020 (Mimořádné)
Švehlova
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
celá

7. 9. 2020
Přemyslova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

7. 9. 2020
Nár. Mučedníků
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní od K Biřičce po Partyzánskou + boční od Svatováclav. nám. po hlavní

8. 9. 2020
Lesní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

8. 9. 2020
U Myslivny
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Přemyslovy po Lesní a od Přemyslovy po čp. 1769

9. 9. 2020
Svatováclavské nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

9. 9. 2020
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Husovou a Prašingerovou obě strany

10. 9. 2020
Tereziánský dvůr
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá (pp. č. 1416/1)

10. 9. 2020
Okružní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Bidlovy vedle nadjezdu

10. 9. 2020
bří Čapků
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Pospíšilovou třídou a Bidlovou

10. 9. 2020
Bidlova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Švendovou a Okružní

11. 9. 2020
U Pastvišť
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 9. 2020
Sportovní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 9. 2020
Miřiovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

12. 9. 2020 (Mimořádné)
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
od Gočárovy třídy ke školám

12. 9. 2020 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
u parku 5. května

12. 9. 2020 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
obslužná komunikace u parku + parkoviště

14. 9. 2020
Růžová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pražské třídy po Pardubickou

14. 9. 2020
Markova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u MŠ

14. 9. 2020
Kudrnova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Krunertovy po Kalendovu, slepá část

14. 9. 2020
Kubištova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

15. 9. 2020
Machovcova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Kubištovy po čp. 794, E17

15. 9. 2020
Kampelíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

15. 9. 2020
Kalendova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pražské třídy po Kudrnovu

16. 9. 2020
Stěžerská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

16. 9. 2020
Pardubická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 757 (roh Anenské nám.), od Pražské po Růžovou

16. 9. 2020
Ležáky
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

17. 9. 2020
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 929-933 a čp. 934-936

17. 9. 2020
Čajkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 951-944, slepá za čp. 920-924

17. 9. 2020
Na Konečné
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 9. 2020
U Svodnice
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 9. 2020
Křížkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 9. 2020
Krunertova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

19. 9. 2020 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 5-22 hod.
obslužná komunikace u parku + parkoviště

19. 9. 2020 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 5-22 hod.
u parku 5. května

21. 9. 2020
Na Drahách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

21. 9. 2020
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 1146 po hlavní vozovku ul. Mrštíkova

21. 9. 2020
Čajkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi čp. 905 a 908, u čp. 885, 906, 907 + parkoviště u čp. 2032

22. 9. 2020
Na Kotli
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1163-1170, od čp. 1176 k čp. 1173

22. 9. 2020
Šemberkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

22. 9. 2020
Antala Staška
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

23. 9. 2020
Písečná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Fučíkovy po Štefcovu, od Štefcovy slepá část

23. 9. 2020
Vachkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

23. 9. 2020
Hrdého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

24. 9. 2020
Fr. Halase
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Brněnské po Štefcovu

24. 9. 2020
Čajkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi čp. 909 a 910

25. 9. 2020
Přímská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

25. 9. 2020
Náhon
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u čp. 724

27. 9. 2020 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1, vozovka před čp. 141 – čp. 160, vozovka před čp. 40 – čp. 32

27. 9. 2020 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

27. 9. 2020 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celé

27. 9. 2020 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

27. 9. 2020 (Mimořádné)
Soukenická
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1, vozovka před čp. 141 – čp. 160, vozovka před čp. 40 – čp. 32

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

28. 9. 2020 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celé

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Soukenická
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Mýtská
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
od Mýtské po Velké náměstí (před podloubím)

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2020 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
od Gočárových schodů po pivovarské schodiště (mezi čp. 249-1244)

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Chmelova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

28. 9. 2020 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
mezi Mosteckou a Chmelovou

29. 9. 2020
Mrštíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Brněnskou a ul. Náhon

29. 9. 2020
Čajkovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 911, 912, 913, 914 a před čp. 920-924

30. 9. 2020
Fučíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Mrštíkovou a Na Kotli

30. 9. 2020
Pekařova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 10. 2020
Fr. Šubrta
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 10. 2020
Kmochova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 10. 2020
Klášterského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá
Velké nám. - 28. 9. 2020
parkoviště plocha mezi kašnou a čp. 1, vozovka před čp. 141 – čp. 160, vozovka před čp. 40 – čp. 32
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Karla Tomana - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

nám. Jana Pavla II. - 28. 9. 2020
celé
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Franušova - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Soukenická - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Mýtská - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Malé nám. - 28. 9. 2020
od Mýtské po Velké náměstí (před podloubím)
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Na Kropáčce - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

V Kopečku - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Rokitanského - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Komenského - 28. 9. 2020
od Gočárových schodů po pivovarské schodiště (mezi čp. 249-1244)
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Chmelova - 28. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Eliščino nábř. - 28. 9. 2020
mezi Mosteckou a Chmelovou
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Mrštíkova - 29. 9. 2020
mezi Brněnskou a ul. Náhon
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Čajkovského - 29. 9. 2020
před čp. 911, 912, 913, 914 a před čp. 920-924
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Fučíkova - 30. 9. 2020
mezi Mrštíkovou a Na Kotli
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pekařova - 30. 9. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Fr. Šubrta - 1. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kmochova - 1. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Klášterského - 1. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Uzavřená - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Skupova - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Nálepkova - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ladova - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jarošova - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kaštanová - 2. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Malé nám. - 3. 10. 2020
před čp. 127, 128, 129
Zákaz zastavení platí od 12-24 hod.

Malé nám. - 4. 10. 2020
před čp. 127, 128, 129
Zákaz zastavení platí od 0-18 hod.

U Kavalíru - 4. 10. 2020
od tř. ČSA po Nezvalovu
Zákaz zastavení platí od 10-18 hod.

Sportovní - 4. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 10-17 hod.

U Pastvišť - 4. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 10-17 hod.

Jana Koziny - 4. 10. 2020
od Nezvalovy po Hradební
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.

Hradební - 4. 10. 2020
mezi hřištěm a DDM, před Střední integrovanou školou
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.

Heřmanova - 4. 10. 2020
celá
Zákaz zastavení platí od 10-14 hood.

Orlické nábř. - 4. 10. 2020
mezi Heřmanovou a Nezvalovou
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.