TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
2. 5. 2022
Čechova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Vrchlického a Horovou

2. 5. 2022
Wolkerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Nerudovou a Čechovou

2. 5. 2022
P. Hanuše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Horovou a Habrmanovou

2. 5. 2022
P. Holého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Všehrdovou a J. Purkyně

3. 5. 2022
Sádovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Hořické po A. Dvořáka

3. 5. 2022
V Koutech
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1285-1287, od Horovy po Polákovu, od Polákovy před čp. 1280-1279+1283-4, za domy čp. 1225-1228+1289-1291

3. 5. 2022
Polákova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 5. 2022
J. Purkyně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Habrmanovou a P. Holého, mezi Horovou a Habrmanovou

4. 5. 2022
P. Holého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Nerudovou a Všehrdovou

4. 5. 2022
V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Střeleckou a Horovou

5. 5. 2022
Rautenkrancova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

5. 5. 2022
Orlické nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi I. Herrmanna a ul. Rautenkrancova, od Nezvalovy po Heřmanovu

5. 5. 2022
Heřmanova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 5. 2022
Ignáta Herrmanna
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u zimního stadionu, hala II

6. 5. 2022
Balbínova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 5. 2022
Švendova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od V. Nejedlého po Pospíšilovu třídu, mezi Pospíšilovou a Buzuluckou

7. 5. 2022 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 5-22 hod.
obslužná komunikace u parku a parkoviště

7. 5. 2022 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 5-22 hod.
u parku 5. května

7. 5. 2022 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 5-21 hod.

7. 5. 2022 (Mimořádné)
nám. Osvoboditelů
Zákaz zastavení platí od 5-21 hod.

7. 5. 2022 (Mimořádné)
L. Štúra
Zákaz zastavení platí od 5-21 hod.
celá

9. 5. 2022
V. Nejedlého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Hradební k II. SO

9. 5. 2022
bří Čapků
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Pospíšilovou a Buzuluckou

9. 5. 2022
Okružní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
pod nadjezdem směr podchod Tesla

10. 5. 2022
Okružní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
pod nadjezdem směr Na Střezině

10. 5. 2022
U Kavalíru
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
slepé parkoviště vedle čp. 265 (nemocnice)

10. 5. 2022
Kubelíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

10. 5. 2022
Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi SNP a bří Štefanů

10. 5. 2022
Orebská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Brandlovou a Jižní

11. 5. 2022
Komenského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
zimní stadion před hlavním vchodem

11. 5. 2022
SNP
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 789 a čp. 640-643 (u Alessandrie)

11. 5. 2022
Pospíšilova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Slezské po Okružní

12. 5. 2022
Hořická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
komunikace mezi Terminálem HD a Lidlem (pozemek p. č. 1889/18)

12. 5. 2022
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pouchovské po Gagarinovu - hlavní vozovka

13. 5. 2022
Komenského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
zimní stadion boční parkoviště (ne soukromé)

13. 5. 2022
Sokolovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Hybešovou a Seydlerovou

13. 5. 2022
Mařákova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 5. 2022
Hrubínova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště za čp. 1459-1467

16. 5. 2022
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Veverkovy po Baarovu, parkoviště vedle čp. 1504

16. 5. 2022
Medkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1319-1317, 1314-1316, 1313-1311, 1310-1308, 1305-1307

17. 5. 2022
Foersterova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá (ne soukromé parkoviště před čp. 1682+1688)

17. 5. 2022
Třebízského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

17. 5. 2022
Farářství
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá (ne boční parkoviště vedle čp. 1768-1769-1770)

17. 5. 2022
Odlehlá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

18. 5. 2022
Bezručova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Medkovou, od Medkovy k trati

18. 5. 2022
Fráni Šrámka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Lipek po Gebauerovu

19. 5. 2022
Kampanova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

19. 5. 2022
Seydlerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gebauerovy po Bezručovu a od Bezručovy slepá část

19. 5. 2022
Václavkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá (ne boční parkoviště mezi čp. 1759-1760-1761)

20. 5. 2022
Turinského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20. 5. 2022
Hrubínova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Na Rybárně

20. 5. 2022
Medkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Jungmannovy po Bezručovu - hlavní vozovka

21. 5. 2022 (Mimořádné)
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 5-24 hod.
od Gočárovy třídy ke školám

21. 5. 2022 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
od Tyršova mostu po vjezd u čp. 669

23. 5. 2022
Svatojánská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka a parkoviště (bez parkoviště před čp. 682 a 673), parkoviště před čp. 682

23. 5. 2022
Exnarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 538-542 + vozovka k Sekaninově, před čp. 453

24. 5. 2022
Sezemická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 458-467

24. 5. 2022
Vysocká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 555-559 a vedle čp. 560, od odbočky k čp. 555-559 po Sekaninovu, od čp. 552 k odbočce vlevo za čp. 554

25. 5. 2022
K Labi
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Labskou Loukou a Zborovskou

25. 5. 2022
Ve Stromovce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za čp. 718-719 a vedle čp. 719 (pozemek p. č. 91/54), hlavní vozovka a parkoviště (pouze v majetku SMHK)

25. 5. 2022
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 536 (areál Hvězda)

26. 5. 2022
Suchého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 543-548

26. 5. 2022
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Vysocké k čp. 420

26. 5. 2022
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště vedle čp. 455 a čp. 456

27. 5. 2022
Šantrochova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 422-428

27. 5. 2022
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od čp. 420 k ul. Suchého, u čp. 412-417

27. 5. 2022
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 457 a čp. 456 (od hlavní)

30. 5. 2022
Veverkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. V Lipkách a Jungmannova, parkoviště před areálem "Bavlna"

30. 5. 2022
Na Rybárně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Jungmannovou a Bezručovou

31. 5. 2022
Zeyerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Karolíny Světlé po Veverkovu

31. 5. 2022
K. Světlé
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

31. 5. 2022
Gebauerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Baarovou, od Seydlerovy po Fr. Šrámka (okolo ZŠ)

1. 6. 2022
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Na Rybárně

1. 6. 2022
Rubešova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 6. 2022
Raisova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá
Svatojánská - 23. 5. 2022
hlavní vozovka a parkoviště (bez parkoviště před čp. 682 a 673), parkoviště před čp. 682
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Exnarova - 23. 5. 2022
před čp. 538-542 + vozovka k Sekaninově, před čp. 453
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Sezemická - 24. 5. 2022
vozovka a parkoviště před čp. 458-467
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Vysocká - 24. 5. 2022
před čp. 555-559 a vedle čp. 560, od odbočky k čp. 555-559 po Sekaninovu, od čp. 552 k odbočce vlevo za čp. 554
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

K Labi - 25. 5. 2022
mezi Labskou Loukou a Zborovskou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ve Stromovce - 25. 5. 2022
parkoviště za čp. 718-719 a vedle čp. 719 (pozemek p. č. 91/54), hlavní vozovka a parkoviště (pouze v majetku SMHK)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Štefánikova - 25. 5. 2022
před čp. 536 (areál Hvězda)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Suchého - 26. 5. 2022
vozovka a parkoviště před čp. 543-548
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Sekaninova - 26. 5. 2022
hlavní vozovka od Vysocké k čp. 420
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Štefánikova - 26. 5. 2022
vozovka a parkoviště vedle čp. 455 a čp. 456
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Šantrochova - 27. 5. 2022
u čp. 422-428
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Sekaninova - 27. 5. 2022
hlavní vozovka od čp. 420 k ul. Suchého, u čp. 412-417
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Štefánikova - 27. 5. 2022
parkoviště před čp. 457 a čp. 456 (od hlavní)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.