TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
18. 1. 2021 (Mimořádné)
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.
mezi U Soudu a V. Nejedlého obě strany

19. 1. 2021 (Mimořádné)
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.
mezi V. Nejedlého a U Kavalíru obě strany

20. 1. 2021 (Mimořádné)
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.
mezi U Kavalíru a Nezvalova – pouze tento směr

21. 1. 2021 (Mimořádné)
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.
mezi Nezvalovou a U Kavalíru – pouze tento směr
Hradební - 18. 1. 2021
mezi U Soudu a V. Nejedlého obě strany
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.

Hradební - 19. 1. 2021
mezi V. Nejedlého a U Kavalíru obě strany
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.

Hradební - 20. 1. 2021
mezi U Kavalíru a Nezvalova – pouze tento směr
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.

Hradební - 21. 1. 2021
mezi Nezvalovou a U Kavalíru – pouze tento směr
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.