TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
1. 11. 2019
Sládkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gagarinovy po Topolovou

1. 11. 2019
Březová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 11. 2019
U Háječku
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

1. 11. 2019
Vrbová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 11. 2019
Škroupova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy Karla IV. po Průmyslovou

4. 11. 2019
U Kavalíru
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy ČSA po Nezvalovu

4. 11. 2019
Klumparova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
slepá část

5. 11. 2019
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1182-1190, u parku 5. května

5. 11. 2019
K. H. Máchy
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

6. 11. 2019
Šafaříkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Gočárovu třídu

6. 11. 2019
SNP
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 850-855

6. 11. 2019
Nerudova - V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Šafaříkovou a Jeronýmovou

7. 11. 2019
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Ulrichova náměstí po Klumparovu

7. 11. 2019
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Pouchovské pravá strana

7. 11. 2019
Jeronýmova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nerudovy po Ulrichovo náměstí

7. 11. 2019
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Jeronýmovou a Gočárovou třídou

8. 11. 2019
Klumparova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Mánesovou a K. H. Máchy

8. 11. 2019
Vrchlického
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gočárovy třídy po V Lipkách

8. 11. 2019
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1374 a 1375

11. 11. 2019
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1378 a 1379

11. 11. 2019
Opletalova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 11. 2019
Pelclova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

11. 11. 2019
tř. Karla IV.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 522 po čp. 628 obslužná komunikace + parkoviště

11. 11. 2019 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

11. 11. 2019 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

11. 11. 2019 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

11. 11. 2019 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

12. 11. 2019 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

12. 11. 2019 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

12. 11. 2019 (Mimořádné)
Karla Tomana
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

12. 11. 2019 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

12. 11. 2019
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1376 a 1377

12. 11. 2019
Horova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nerudovy ke Gočárově třídě

12. 11. 2019
Hořická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u parku Blažíčkovo náměstí

13. 11. 2019
Palackého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 11. 2019
Havlíčkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 11. 2019
Kotěrova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

13. 11. 2019
Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi SNP a Bratří Štefanů

14. 11. 2019
Rokycanova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14. 11. 2019
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Ulrichova náměstí po Nerudovu

14. 11. 2019
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Mostecké po Rokycanovu

14. 11. 2019
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gočárovy třídy po Mánesovu

15. 11. 2019
L. Štúra
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

15. 11. 2019
tř. Karla IV.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 789 po čp. 222 obslužná komunikace + parkoviště

15. 11. 2019
Vančurovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

17. 11. 2019 (Mimořádné)
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.
od Gočárovy tř. ke školám - podélné stání vedle čp. 301

17. 11. 2019 (Mimořádné)
V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.
vedlejší obslužná komunikace a parkoviště

18. 11. 2019
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi ul. Průmyslová a Smetanovo nábř. (před Novákovými garážemi)

18. 11. 2019
Šafaříkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Masarykova náměstí po Gočárovu třídu

18. 11. 2019
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi třídou Karla IV. a Gočárovou třídou

19. 11. 2019
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1380 a 1381

19. 11. 2019
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
obslužná komunikace od Masarykova náměstí po Havlíčkovu, obslužná komunikace u parku + parkoviště

19. 11. 2019
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Divišovou a Mosteckou

20. 11. 2019
V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Střelecké po Šafaříkovu - boční i hlavní

20. 11. 2019
Střelecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u KD Střelnice od Dukelské třídy

21. 11. 2019
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Klumparovy po Baťkovo náměstí

21. 11. 2019
Tylovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gočárovy třídy ke školám (čp. 682)

21. 11. 2019
Nerudova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Mánesovou a Jeronýmovou

21. 11. 2019
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od náměstí 5. května (čp. 835) po čp. 695

22. 11. 2019
Šimkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pelclovy po Buzuluckou - vozovka a parkoviště za MMHK

22. 11. 2019
ak. Heyrovského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka a parkoviště před čp. 1171, 1177, 1178 a 1203 (ne soukromé)

25. 11. 2019
Pospíšilova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Okružní po Slezskou

25. 11. 2019
Letců
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

25. 11. 2019
Ambrožova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

25. 11. 2019
Mánesova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od V Lipkách po Nerudovu

26. 11. 2019
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nezvalovy po Víta Nejedlého

26. 11. 2019
Švendova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od V. Nejedlého po Pospíšilovu třídu

26. 11. 2019
Šimkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Buzuluckou a Pospíšilovou třídou

26. 11. 2019
Baarova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Jungmannovu - parkoviště u hlavní vozovky

26. 11. 2019 (Mimořádné)
Mýtská
Zákaz zastavení platí od 6-10 hod.
celá

26. 11. 2019 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 6-10 hod.
od Mýtské po Velké náměstí

26. 11. 2019 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-10 hod.
od Malého náměstí po čp.19 levá strana, od Malého náměstí po čp. 161 pravá strana, první 4 řady před čp. 1

26. 11. 2019 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 6-10 hod.
od Velkého náměstí po tř. ČSA

26. 11. 2019 (Mimořádné)
Albertova
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.
celá

26. 11. 2019 (Mimořádné)
Vrchlického
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.
mezi Albertovou a V Lipkách

26. 11. 2019 (Mimořádné)
Wolkerova
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.
od Albertovy po čp. 1665 a po čp. 38

26. 11. 2019 (Mimořádné)
Masarykovo nám.
Zákaz zastavení platí od 8-13 hod.
od Havlíčkovy po tř. Karla IV.

26. 11. 2019 (Mimořádné)
Všehrdova
Zákaz zastavení platí od 8-13 hod.
mezi P. Holého a Habrmanovou

26. 11. 2019 (Mimořádné)
Hálkova
Zákaz zastavení platí od 9-15 hod.
od Všehrdovy po čp. 288 a po čp. 270

26. 11. 2019 (Mimořádné)
Sukovy sady
Zákaz zastavení platí od 10-16 hod.
mezi Gočárovou třídou a ul. U Koruny

26. 11. 2019 (Mimořádné)
U Koruny
Zákaz zastavení platí od 10-16 hod.
mezi Sukovými sady a nám. 28. října

27. 11. 2019
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Nezvalovy po Balbínovu

27. 11. 2019
Plácelova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

27. 11. 2019
Gagarinova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Myslivečkovy k Ječné, před čp. 701-704, 705-708, 709-712

28. 11. 2019
Hradební
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Pospíšilovou třídou a Víta Nejedlého

28. 11. 2019
U Soudu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy ČSA po Kubištovy sady

28. 11. 2019
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Veverkovou a Na Rybárně

29. 11. 2019
Markovická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Lužické po Myslivečkovu

29. 11. 2019
Jungmannova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště vedle čp. 1504, od Veverkovy po Baarovu

29. 11. 2019 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
mezi Divišovou a Palackého

30. 11. 2019 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
mezi Divišovou a Palackého

1. 12. 2019 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-20 hod.
mezi Divišovou a Palackého
Baarova - 11. 11. 2019
před čp. 1378 a 1379
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Opletalova - 11. 11. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pelclova - 11. 11. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

tř. Karla IV. - 11. 11. 2019
od čp. 522 po čp. 628 obslužná komunikace + parkoviště
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Velké nám. - 11. 11. 2019
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Franušova - 11. 11. 2019
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Karla Tomana - 11. 11. 2019
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

nám. Jana Pavla II. - 11. 11. 2019
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Velké nám. - 12. 11. 2019
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

Franušova - 12. 11. 2019
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

Karla Tomana - 12. 11. 2019
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

nám. Jana Pavla II. - 12. 11. 2019
Zákaz zastavení platí od 0-12 hod.

Baarova - 12. 11. 2019
před čp. 1376 a 1377
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Horova - 12. 11. 2019
od Nerudovy ke Gočárově třídě
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Hořická - 12. 11. 2019
u parku Blažíčkovo náměstí
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Palackého - 13. 11. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Havlíčkova - 13. 11. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kotěrova - 13. 11. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jižní - 13. 11. 2019
mezi SNP a Bratří Štefanů
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Rokycanova - 14. 11. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Mánesova - 14. 11. 2019
od Ulrichova náměstí po Nerudovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Eliščino nábř. - 14. 11. 2019
od Mostecké po Rokycanovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ulrichovo nám. - 14. 11. 2019
od Gočárovy třídy po Mánesovu
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

L. Štúra - 15. 11. 2019
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

tř. Karla IV. - 15. 11. 2019
od čp. 789 po čp. 222 obslužná komunikace + parkoviště
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Vančurovo nám. - 15. 11. 2019
celé
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Tylovo nábř. - 17. 11. 2019
od Gočárovy tř. ke školám - podélné stání vedle čp. 301
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.

V Lipkách - 17. 11. 2019
vedlejší obslužná komunikace a parkoviště
Zákaz zastavení platí od 7-16 hod.