TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
1. 10. 2018
Svitavská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za VŠ kolejemi

1. 10. 2018
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Palachovy po J. Masaryka

1. 10. 2018
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1065-1070

2. 10. 2018
Domečkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1747 - Harmonie I

2. 10. 2018
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt pod čp. 1412-1417, spodní trakt pod čp. 1428-1433

2. 10. 2018
Na Břehách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka mezi Hradeckou a Zborovskou

3. 10. 2018
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 700 (MEDTEC – VOP), parkoviště před čp. 1825 (OC Futurum)

3. 10. 2018
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vedle čp. 1534 + před čp. 1535-1539

3. 10. 2018
Blodkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

4. 10. 2018
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní mezi Brněnskou a E. Beneše

4. 10. 2018
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 277-280, před čp. 281-284

4. 10. 2018
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1071-1076

5. 10. 2018
Ve Stromovce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za čp. 718-719 a vedle čp. 719 (p. č. 91/54), hlavní vozovka a parkoviště vlevo

5. 10. 2018
Kleinerových
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Milady Horákové po Kyjovskou; slepá část

6. 10. 2018 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 12-24 hod.
před čp. 127, 128, 129

7. 10. 2018 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 0-20 hod.
před čp. 127, 128, 129

7. 10. 2018 (Mimořádné)
U Kavalíru
Zákaz zastavení platí od 10-18 hod.
od tř. ČSA po Nezvalovu

7. 10. 2018 (Mimořádné)
Sportovní
Zákaz zastavení platí od 10-17 hod.
celá

7. 10. 2018 (Mimořádné)
U Pastvišť
Zákaz zastavení platí od 10-17 hod.
celá

7. 10. 2018 (Mimořádné)
Jana Koziny
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.
od Nezvalovy po Hradební

7. 10. 2018 (Mimořádné)
Hradební
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.
mezi hřištěm a DDM, před Střední integrovanou školou

7. 10. 2018 (Mimořádné)
Heřmanova
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.
celá

7. 10. 2018 (Mimořádné)
Orlické nábř.
Zákaz zastavení platí od 10-14 hod.
mezi Heřmanovou a Nezvalovou

7. 10. 2018 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 8-21 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669

8. 10. 2018
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 457 a 456 (od hlavní)

8. 10. 2018
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
za čp. 504, vozovka a parkoviště od Palachovy po Pod Strání

8. 10. 2018
Pod Strání
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
za čp. 549

9. 10. 2018
Svatojánská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka a parkoviště (bez parkoviště před čp. 682 a 673), parkoviště před čp. 682

9. 10. 2018
Na Břehách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 394-399

10. 10. 2018
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště vedle čp. 1735 od ul. Pod Zámečkem, parkoviště před čp. 549 (areál Dukla)

10. 10. 2018
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště mezi Prostějovskou a Fričovou, před čp. 285-289, před čp. 290-294

11. 10. 2018
Labská Louka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Zborovské po ul. K Labi (ne soukromé parkoviště), parkoviště mezi čp. 650-655, 656-667, 668-669 (pouze parkoviště v majetku SMHK)

11. 10. 2018
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka před čp. 1738-1735, parkoviště před čp. 1738-1735

12. 10. 2018
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt pod čp. 1541-1546, spodní trakt pod čp. 1531-1534

12. 10. 2018
Prostějovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1077-1082 a před čp. 1736

12. 10. 2018
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pod Strání po Blodkovu

15. 10. 2018
Velehradská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Blodkovou a Milady Horákové

15. 10. 2018
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
za čp. 1836 a 1837, boční parkoviště mezi čp. 1758 a 1835, vozovka a parkoviště od Fričovy po čp. 209 a čp. 1761

16. 10. 2018
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 536 (areál Hvězda)

16. 10. 2018
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
za čp. 1762-1765 Pod Zámečkem

16. 10. 2018
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Palachovou a Mandysovou

17. 10. 2018
Na Potoce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za čp. 570 E. Beneše

17. 10. 2018
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od J. Masaryka po čp. 1690

18. 10. 2018
Exnárova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 538-542 + vozovka k Sekaninově, před čp. 453

18. 10. 2018
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
boční parkoviště mezi čp. 1852 a 1765, vozovka a parkoviště před čp. 404,380,381,382 a před čp. 1760,1759,1758, 1835, 1836

19. 10. 2018
Na Potoce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Štefánikovy po Hradeckou

19. 10. 2018
Hradecká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 403, 407-411, slepá část vedle čp. 402

20. 10. 2018 (Mimořádné)
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7-21 hod.
před čp. 810

22. 10. 2018
Suchého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 543-548

22. 10. 2018
Vysocká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od čp. 552 k odbočce vlevo za čp. 554

22. 10. 2018
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za domy čp. 455 a 457

22. 10. 2018
Šantrochova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 422-428

22. 10. 2018
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 418, 419, 420

23. 10. 2018
Vysocká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 555-559 a vedle čp. 560, od odbočky k čp. 555-559 po Sekaninovu

23. 10. 2018
Sezemická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 458-467

24. 10. 2018
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od čp. 420 k ul. Suchého, u čp. 401-406, u čp. 407-411

25. 10. 2018
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi čp. 387-535, od čp. 392 ke knihovně

25. 10. 2018
Formánkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 510-514 a čp. 520-523

25. 10. 2018
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Vysocké k čp. 420

26. 10. 2018
Sekaninova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 412-417, vozovka a parkoviště před čp. 524-528

26. 10. 2018
Pod Strání
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 535 a vnitroblok za čp. 533-535

26. 10. 2018
Denisovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

28. 10. 2018 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 11-22 hod.
úsek mezi Morovým sloupem a čp. 1 - vozovka a parkoviště, od ul. Na Kropáčce směrem k Malému náměstí po čp. 26

28. 10. 2018 (Mimořádné)
Na Kropáčce
Zákaz zastavení platí od 11-22 hod.
celá

28. 10. 2018 (Mimořádné)
Franušova
Zákaz zastavení platí od 11-22 hod.
celá

28. 10. 2018 (Mimořádné)
K. Tomana
Zákaz zastavení platí od 11-22 hod.
celá

28. 10. 2018 (Mimořádné)
nám. Jana Pavla II.
Zákaz zastavení platí od 11-22 hod.
celé

28. 10. 2018 (Mimořádné)
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 11-22 hod.
celá

28. 10. 2018 (Mimořádné)
Soukenická
Zákaz zastavení platí od 11-22 hod.
celá

29. 10. 2018
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 307-311, vozovka u čp. 303-313, u čp. 336-341 + vozovka vedle čp. 374

30. 10. 2018
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště vedle čp. 455 a čp. 456, vozovka a parkoviště před čp. 374-379

30. 10. 2018
Formánkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od Sekaninovy po čp. 505

31. 10. 2018
Štefánikova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 314-317, parkoviště před čp. 318-323, vozovka a parkoviště před čp. 324-326, vozovka před čp. 314-323

1. 11. 2018
Škroupova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy Karla IV. po Průmyslovou

1. 11. 2018
U Kavalíru
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od třídy ČSA po Nezvalovu

1. 11. 2018
Klumparova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
slepá část

1. 11. 2018 (Mimořádné)
bří Čapků
Zákaz zastavení platí od 7-13 hod.
mezi Pospíšilovou tř. a Bidlovou

1. 11. 2018 (Mimořádné)
Bidlova
Zákaz zastavení platí od 7-13 hod.
mezi Švendovou a Okružní
Velehradská - 15. 10. 2018
mezi Blodkovou a Milady Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 15. 10. 2018
za čp. 1836 a 1837, boční parkoviště mezi čp. 1758 a 1835, vozovka a parkoviště od Fričovy po čp. 209 a čp. 1761
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Štefánikova - 16. 10. 2018
před čp. 536 (areál Hvězda)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Brněnská - 16. 10. 2018
za čp. 1762-1765 Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 16. 10. 2018
mezi Palachovou a Mandysovou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Potoce - 17. 10. 2018
parkoviště za čp. 570 E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

E. Beneše - 17. 10. 2018
hlavní vozovka od J. Masaryka po čp. 1690
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Exnárova - 18. 10. 2018
před čp. 538-542 + vozovka k Sekaninově, před čp. 453
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 18. 10. 2018
boční parkoviště mezi čp. 1852 a 1765, vozovka a parkoviště před čp. 404,380,381,382 a před čp. 1760,1759,1758, 1835, 1836
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Potoce - 19. 10. 2018
od Štefánikovy po Hradeckou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Hradecká - 19. 10. 2018
u čp. 403, 407-411, slepá část vedle čp. 402
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ulrichovo nám. - 20. 10. 2018
před čp. 810
Zákaz zastavení platí od 7-21 hod.