TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
01.06.2023
Nemocnice
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
FN - parkoviště u Labe

01.06.2023
Požární
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

01.06.2023
manželů Zemánkových
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka (ne parkoviště u sportovní haly)

01.06.2023
Kladská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1127+333

01.06.2023
Holečkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Ječné po Kladskou

01.06.2023
Topolová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

02.06.2023
Ječná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi třídou SNP a bří Štefanů

02.06.2023
Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
velké parkoviště mezi Slezskou a bří Štefanů, hlavní mezi V. Nejedlého a Luční

02.06.2023 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
obslužná komunikace u parku a parkoviště

02.06.2023 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669

03.06.2023 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
obslužná komunikace u parku a parkoviště

03.06.2023 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669

05.06.2023
Nemocnice
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
FN - silnice zatáčka

05.06.2023
Blahoslavova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi SNP a bří Štefanů

05.06.2023
V. Nejedlého
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 573 (UHK)

05.06.2023
U Plováren
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.06.2023
Nemocnice
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
FN - parkoviště před fakultní nemocnicí

06.06.2023
Vrbová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.06.2023
U Háječku
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.06.2023
Sládkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gagarinovy po Topolovou

06.06.2023
Březová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.06.2023
SNP
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 860-862

07.06.2023
Třebechovická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

07.06.2023
Slezská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pospíšilovy třídy k Jižní

08.06.2023
Palachova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1102-1109

08.06.2023
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1094-1101

08.06.2023
Kleinerových
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Milady Horákové po Kyjovskou a slepá část

08.06.2023
Velehradská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Blodkovou a Milady Horákové

09.06.2023
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1059-1064

09.06.2023
Pod Strání
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
za čp. 549

09.06.2023
Prostějovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1077-1082 a před čp. 1736

09.06.2023
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 259-263

12.06.2023
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
boční parkoviště mezi čp. 1852 a 1765, před čp. 285-289, před čp. 290-294

12.06.2023
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od Palachovy po Pod Strání

13.06.2023
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště a vozovka před čp. 383, 384, 385, vozovka a parkoviště mezi Prostějovskou a Fričovou

13.06.2023
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1071-1076

14.06.2023
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 404, 380-382, 1758-1760, 1835-1836

14.06.2023
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pod Strání po Blodkovu

15.06.2023
M. Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 269-273

15.06.2023
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od Fričovy po čp. 209 a čp. 1761, před čp. 277-280, před čp. 281-284

16.06.2023
Fričova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1043-1045 a před čp. 1046-1049

16.06.2023
Urxova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 295, u čp. 213-217

16.06.2023
Pod Strání
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Blodkovou a M. Horákové

19.06.2023
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 718-719, od hlavní vozovky Severní po čp. 971

19.06.2023
Na Drážkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

19.06.2023
Gagarinova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Lužické po Myslivečkovu

20.06.2023
Kaplířova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

20.06.2023
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 758-760 + 761-763

20.06.2023
Markovická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Myslivečkovy ke Krátké hlavní vozovka

20.06.2023
Krátká
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi SNP a Markovickou

20.06.2023 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
mezi Mosteckou a Divišovou

20.06.2023 (Mimořádné)
nám. Svobody
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
mezi Tylovým nábřežím a Švehlovou

20.06.2023 (Mimořádné)
Švehlova
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
celá

20.06.2023 (Mimořádné)
Havlíčkova
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
celá

21.06.2023
Slezská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pospíšilovy třídy k Severní

21.06.2023
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 726-727, před čp. 764-766 + 767-769, před čp. 749-757

22.06.2023
Ječná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Gagarinovou a tř. SNP

22.06.2023
Jánošíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

22.06.2023
Lidická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

22.06.2023
Lužická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Slezskou a Markovickou

23.06.2023
Brandlova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi třídou SNP a Markovickou

23.06.2023
Markovická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Lužické po Myslivečkovu

23.06.2023
Myslbekova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi třídou SNP a Markovickou

26.06.2023
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. Na Drážkách po čp. 883

26.06.2023
Gagarinova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Myslivečkovy k Ječné, před čp. 701-704, 705-708, 709-712

26.06.2023
Pouchovská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 746-748 + 787

27.06.2023
Selicharova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

27.06.2023
Brožíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi čp. 1680-1685 a čp. 1702-1705

27.06.2023
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 700 (MEDTEC – VOP)

28.06.2023
Svitavská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od Brožíkovy po čp. 1412 E. Beneše

28.06.2023
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1728-1731, před čp. 1732, 1733 až k čp. 1406, před čp. 1702-1705 a za čp. 610

29.06.2023
Oldřichova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

29.06.2023
Červeného
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

29.06.2023
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Palachovou a Mandysovou

29.06.2023
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 1825 (OC Futurum)

29.06.2023 (Mimořádné)
Ulrichovo nám.
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
před čp. 810

30.06.2023
Jana Masaryka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní mezi Brněnskou a E. Beneše, vozovka a parkoviště od hlavní k čp. 2057, 605, komunikace za čp. 632, 2017
Nemocnice - 05.06.2023
FN - silnice zatáčka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Blahoslavova - 05.06.2023
mezi SNP a bří Štefanů
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

V. Nejedlého - 05.06.2023
před čp. 573 (UHK)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

U Plováren - 05.06.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Nemocnice - 06.06.2023
FN - parkoviště před fakultní nemocnicí
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Vrbová - 06.06.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

U Háječku - 06.06.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Sládkova - 06.06.2023
od Gagarinovy po Topolovou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Březová - 06.06.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

SNP - 06.06.2023
před čp. 860-862
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Třebechovická - 07.06.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Slezská - 07.06.2023
od Pospíšilovy třídy k Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Palachova - 08.06.2023
u čp. 1102-1109
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

M. Horákové - 08.06.2023
u čp. 1094-1101
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kleinerových - 08.06.2023
od Milady Horákové po Kyjovskou a slepá část
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Velehradská - 08.06.2023
mezi Blodkovou a Milady Horákové
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

M. Horákové - 09.06.2023
před čp. 1059-1064
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Strání - 09.06.2023
za čp. 549
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Prostějovská - 09.06.2023
před čp. 1077-1082 a před čp. 1736
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

M. Horákové - 09.06.2023
u čp. 259-263
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.