TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
01.05.2024 (Mimořádné)
Masarykovo nám.
Zákaz zastavení platí od 6-20 hod.
před čp. 396-397

02.05.2024
Denisovo nám.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celé

02.05.2024
K Meteoru
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

03.05.2024
Hořická
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
komunikace mezi Terminálem HD a Lidlem (pozemek p. č. 1889/18), od Dukelské po čp. 1652 (ČNB)

03.05.2024
Oldřichova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.05.2024
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.05.2024
Rokitanského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

06.05.2024
Gočárova tř.
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 227 a čp. 312, od Všehrdovy k Habrmanově

06.05.2024
Nerudova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Habrmanovy k trati ČD

06.05.2024
Červeného
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

07.05.2024
V Koutech
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1285-1287, od Horovy po Polákovu, od Polákovy před čp. 1280-1279+1283-4, za domy čp. 1225-1228+1289-1291

07.05.2024
Polákova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

07.05.2024
P. Hanuše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Horovou a Habrmanovou

07.05.2024
J. Purkyně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Horovou a Habrmanovou

09.05.2024
Vrchlického
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Gočárovy třídy po V Lipkách

09.05.2024
Nerudova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Střeleckou a Vrchlického

09.05.2024
Brožíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi čp. 1680-1685 a čp. 1702-1705

10.05.2024
Wolkerova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Nerudovou a Čechovou

10.05.2024
Albertova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Vrchlického a Horovou

10.05.2024
Nerudova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Habrmanovou a Horovou

10.05.2024
V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Střeleckou a Horovou

11.05.2024 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 5-22 hod.
obslužná komunikace u parku a parkoviště

11.05.2024 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 5-22 hod.
u parku 5. května

13.05.2024
Nerudova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Vrchlického a Horovou

13.05.2024
Čechova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Vrchlického a Horovou

13.05.2024
Svitavská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště od Brožíkovy po čp. 1412 E. Beneše

14.05.2024
Horova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od ul. V Lipkách po Nerudovu

14.05.2024
Selicharova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

14.05.2024
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt - slepá část vedle čp. 1677 (u veteriny)

15.05.2024
V Lipkách
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Střelecké po čp. 692 - boční i hlavní

15.05.2024
Brožíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Palachovy po Mandysovu

16.05.2024
Okružní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
pod nadjezdem směr Na Střezině

16.05.2024
SNP
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 789 a čp. 640-643 (u Alessandrie)

16.05.2024
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt pod čp. 570-577

17.05.2024
Švendova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od V. Nejedlého po Pospíšilovu třídu

17.05.2024
Pospíšilova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Slezské po Okružní

17.05.2024
Komenského
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
zimní stadion boční parkoviště (ne soukromé)

18.05.2024 (Mimořádné)
Smetanovo nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
od Tyršova mostu po vjezd u čp. 669

20.05.2024
Průmyslová
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Resslovou a ul. M. D. Rettigové + kolem domu čp. 1123 a čp. 1124

20.05.2024
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Palachovou a Mandysovou

20.05.2024
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt pod čp. 1412-1417

21.05.2024
Kubelíkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

21.05.2024
Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi SNP a bří Štefanů

21.05.2024
Orebská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Brandlovou a Jižní

21.05.2024
bří Čapků
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Pospíšilovou a Buzuluckou

21.05.2024
Pod Zámečkem
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
u čp. 1728-1731, před čp. 1732, 1733 až k čp. 1406, před čp. 1702-1705 a za čp. 610

22.05.2024
Severní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
od Pouchovské po Gagarinovu - hlavní vozovka

22.05.2024
Ignáta Herrmanna
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště u zimního stadionu, hala II

22.05.2024
Okružní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
pod nadjezdem směr podchod Tesla

23.05.2024
Svatojánská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka a parkoviště (bez parkoviště před čp. 682 a 673), parkoviště před čp. 682

23.05.2024
Brněnská
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště před čp. 700 (MEDTEC – VOP), parkoviště před čp. 1825 (OC Futurum)

23.05.2024 (Mimořádné)
ak. Bedrny
Zákaz zastavení platí od 6-13 hod.
hlavní od Šimkovy po Collinovu

24.05.2024 (Mimořádné)
ak. Bedrny
Zákaz zastavení platí od 6-13 hod.
vedle čp. 481 a čp. 421

24.05.2024
U Parku
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

24.05.2024
Rybova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi U Parku a ul. Hradečnice - boční parkoviště (ne soukromé před a za čp. 1891), mezi U Parku a ul. Hradečnice - u hlavní vozovky

24.05.2024
Na Brně
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vozovka a parkoviště před čp. 1952 - 1954 (ne soukromé)

27.05.2024
K Labi
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi Labskou Loukou a Zborovskou

27.05.2024
Labská Louka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
hlavní vozovka od Zborovské po ul. K Labi (ne soukromé parkoviště), parkoviště mezi čp. 650-655, 656-667, 668-669 (pouze parkoviště v majetku SMHK)

28.05.2024
Průběžná
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
celá

28.05.2024
Rybova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
mezi U Parku a ul. Průběžná - u hlavní vozovky, mezi U Parku a ul. Průběžná - boční parkoviště

28.05.2024
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
vedle čp. 1534 + před čp. 1535-1539

29.05.2024
Ve Stromovce
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště za čp. 718-719 a vedle čp. 719 (pozemek p. č. 91/54), hlavní vozovka a parkoviště (pouze v majetku SMHK)

29.05.2024
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt pod čp. 1531-1534, horní parkoviště před čp. 1431-1433

30.05.2024
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
parkoviště mezi čp. 1418 a 1423, hlavní vozovka od Palachovy po J. Masaryka

30.05.2024
Selicharova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
spodní trakt pod čp. 1419-1422

31.05.2024
Domečkova
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
před čp. 1747 - Harmonie I

31.05.2024
E. Beneše
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.
horní parkoviště před čp. 1424-1426, horní parkoviště před čp. 1524-1528, spodní trakt pod čp. 1541-1546, spodní trakt pod čp. 1428-143š

31.05.2024 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
obslužná komunikace u parku a parkoviště

31.05.2024 (Mimořádné)
Smetanovo nábřeží
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669

01.06.2024 (Mimořádné)
nám. 5. května
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
obslužná komunikace u parku a parkoviště

01.06.2024 (Mimořádné)
Smetanovo nábřeží
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
od Tyršova mostu po čp. 669
Průmyslová - 20.05.2024
mezi Resslovou a ul. M. D. Rettigové + kolem domu čp. 1123 a čp. 1124
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 20.05.2024
mezi Palachovou a Mandysovou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

E. Beneše - 20.05.2024
spodní trakt pod čp. 1412-1417
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Kubelíkova - 21.05.2024
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Jižní - 21.05.2024
mezi SNP a bří Štefanů
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Orebská - 21.05.2024
mezi Brandlovou a Jižní
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

bří Čapků - 21.05.2024
mezi Pospíšilovou a Buzuluckou
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Pod Zámečkem - 21.05.2024
u čp. 1728-1731, před čp. 1732, 1733 až k čp. 1406, před čp. 1702-1705 a za čp. 610
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Severní - 22.05.2024
od Pouchovské po Gagarinovu - hlavní vozovka
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Ignáta Herrmanna - 22.05.2024
parkoviště u zimního stadionu, hala II
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Okružní - 22.05.2024
pod nadjezdem směr podchod Tesla
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Svatojánská - 23.05.2024
hlavní vozovka a parkoviště (bez parkoviště před čp. 682 a 673), parkoviště před čp. 682
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Brněnská - 23.05.2024
parkoviště před čp. 700 (MEDTEC – VOP), parkoviště před čp. 1825 (OC Futurum)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

ak. Bedrny - 23.05.2024
hlavní od Šimkovy po Collinovu
Zákaz zastavení platí od 6-13 hod.

ak. Bedrny - 24.05.2024
vedle čp. 481 a čp. 421
Zákaz zastavení platí od 6-13 hod.

U Parku - 24.05.2024
celá
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Rybova - 24.05.2024
mezi U Parku a ul. Hradečnice - boční parkoviště (ne soukromé před a za čp. 1891), mezi U Parku a ul. Hradečnice - u hlavní vozovky
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.

Na Brně - 24.05.2024
vozovka a parkoviště před čp. 1952 - 1954 (ne soukromé)
Zákaz zastavení platí od 7.00 - 13.00 hod. Přípravné práce budou probíhat od 6.00 hod.