TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Blokové čištění

Činnosti prováděné při blokovém čištění:
 • seznámení občanů s termíny blokového čištění (zpravodaj Radnice, webové stránky TSHK - www.tshk.cz), 
 • aplikace postemergentního kontaktního herbicidu 2-3 týdny před provedením blokového čištění,
 • rozmístění dopravního značení pro přechodnou úpravu provozu (ve spolupráci s provozovatelem ISP HK, a. s. min. 7 dní předem),
 • odtažení parkujících vozidel (dle potřeby bude provádět provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • strojní a ruční odstranění hrubých nečistot, 
 • odstranění prorůstající zeleně, 
 • strojní metení vozovky a chodníku, 
 • umytí chodníku a vozovky (pouze v jarním období), 
 • vrácení odtažených vozidel zpět (provede provozovatel ISP HK, a. s. ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové), 
 • úklid dopravního značení.
V některých úsecích blokového čištění jsou prováděny ostatními středisky TSHK ještě další činnosti:
 • čištění kanalizačních vpustí tlakovým vozem,
 • opravy povrchu,
 • vodorovné dopravní značení,
 • nátěry sloupů veřejného osvětlení,
 • úprava přilehlých travnatých ploch včetně tvarování živých plotů.
Přehled blokových čištění je informativní a v průběhu roku může být v jednotlivých případech aktualizován nebo upravován. Mimořádná bloková čištění jsou podle potřeby průběžně doplňována.  
01.12.2023 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
mezi Divišovou a Palackého

01.12.2023 (Mimořádné)
Kotěrova
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

02.12.2023 (Mimořádné)
Kotěrova
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
celá

02.12.2023 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.
mezi Divišovou a Palackého

03.12.2023 (Mimořádné)
Eliščino nábř.
Zákaz zastavení platí od 0-21 hod.
mezi Divišovou a Palackého

03.12.2023 (Mimořádné)
Mýtská
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

03.12.2023 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

03.12.2023 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celé

03.12.2023 (Mimořádné)
V Kopečku
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.
celá

03.12.2023 (Mimořádné)
Kotěrova
Zákaz zastavení platí od 0-21 hod.
celá

10.12.2023 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)

22.12.2023 (Mimořádné)
Komenského
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)

27.12.2023 (Mimořádné)
Mýtská
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
celá

27.12.2023 (Mimořádné)
Malé nám.
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.

27.12.2023 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 6-22 hod.
celé

01.01.2024 (Mimořádné)
Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 7-22 hod.
od kašny k čp. 1
Komenského - 28.11.2023
parkoviště před čp. 1214 (zimní stadion)
Zákaz zastavení platí od 12-20 hod.

Mýtská - 28.11.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.

Malé nám. - 28.11.2023
od Mýtského po Velké nám.
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.

Velké nám. - 28.11.2023
od Malého nám. po čp. 19 levá strana, od Malého nám. po čp. 161 pravá strana, první čtyři řady před čp. 1
Zákaz zastavení platí od 7-11 hod.

Masarykovo nám. - 28.11.2023
od Havlíčkovy po tř. Karla IV.
Zákaz zastavení platí od 8-14 hod.

K Lesu - 28.11.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 8-14 hod.

Eliščino nábř. - 01.12.2023
mezi Divišovou a Palackého
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Kotěrova - 01.12.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Kotěrova - 02.12.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Eliščino nábř. - 02.12.2023
mezi Divišovou a Palackého
Zákaz zastavení platí od 0-24 hod.

Eliščino nábř. - 03.12.2023
mezi Divišovou a Palackého
Zákaz zastavení platí od 0-21 hod.

Kotěrova - 03.12.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 0-21 hod.

Mýtská - 03.12.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Malé nám. - 03.12.2023
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

Velké nám. - 03.12.2023
celé
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.

V Kopečku - 03.12.2023
celá
Zákaz zastavení platí od 6-24 hod.