V současné době Technické služby Hradec Králové spouštějí pilotní projekt lokální bezúdržbové péče o travnaté plochy před jednotlivými bytovými domy.

Na území města byly v letošním roce vyčleněny experimentální plochy, na kterých bude na základě požadavků místních obyvatel zcela vyloučeno sečení. Prozatím se jedná o plochy v okolí domu čp. 1354 v ul. Jana Masaryka (viz obr. níže) nebo v části ul. Kampelíkova.

Z odborného hlediska nepovažujeme úplné vyloučení sečení trávy za vhodné řešení péče o zeleň ve městě. I přesto však můžeme do tohoto projektu začlenit více ploch, a to na základě podnětu občanů. Občané nám mohou zasílat podněty k zařazení dalších ploch, kde se nebude sekat tráva na email info@tshk.cz. Přijetí podnětu je podmíněno tím, že předmětný trávník bude v těsné blízkosti bydliště žadatele. Předpokládáme, že každý nositel podnětu bude mít celou věc projednánu se sousedy v okolí. Samozřejmostí je, že se musí jednat o plochy ve správě naší organizace. Vzhledem k tomu, že většina podobných podnětů nám v minulosti byla zasílána anonymně, upozorňujeme, že bez uvedení adresy a dalších kontaktních údajů se těmito anonymními podněty nebudeme zabývat, ani na ně nebudeme reagovat.

Doba trvání projektu bude minimálně 1 rok a předpokládaná doba projektu jsou 3 roky.
 
Fotogalerie: Fotogalerie