Z plánu oprav komunikací vybíráme práce na chodníku v Jungmannově ulici.

Od 13. května do konce července zde bude probíhat celková oprava pravostranného chodníku od ulice Veverkova po vjezd do podzemních garáží.
Zhotovitel kromě přilehlých obrub a chodníku opraví také přístupové cesty k bytovým domům. 
Chodník bude po celou dobu oprav uzavřen. Přístup k jednotlivým vchodům zajistí dělníci zároveň s postupující prací. 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Mapa plánovaných oprav 2024: https://1url.cz/vunFs