Správci městské zeleně v Hradci Králové mapují škody po jarních mrazech. Poškozená stromořadí se nachází po celém městě. Některé stromy přišly o téměř všechny rašící výhonky. Jejich obnovu zachrání spící pupeny a příznivý vývoj počasí.

Poškození stromů od dubnových mrazíků nehlásí jen ovocnáři a lesníci, ale mrazy poničily také stromy v parcích a podél cest. Podle střediska městské zeleně Technických služeb Hradec Králové (TSHK) zasáhly nejčastěji citlivější druhy stromů. „K nejvíce poškozeným stromům patří vlašské ořešáky, které byly až na výjimky významně poškozeny prakticky na celém území města. Zmínit můžeme například ořešáky v Šimkových sadech. K dalším poškozeným druhům patří katalpy, jejichž rašení bylo také narušeno mrazem téměř na všech místech. Právě o relativně mladé katalpy, které jsme vysadili například v Palachově a Mrštíkově ulici, máme největší obavy,“ uvádí k situaci náměstek ředitele Technických služeb Hradec Králové Daniel Jeřábek. 

Podle zahradníků se situace liší v jednotlivých lokalitách. „Na některých místech jsme nezaznamenali téměř žádné poškození. V centru města byly podle našich pozorování mrazy mírnější. Například katalpy rostoucí v ulici Československé armády před budovou krajského soudu přečkaly jarní mrazy téměř bez úhony. Stejná situace platí i pro platany. U obchodního centra v Brněnské ulici přišly téměř o všechny výhonky. Naopak v centru není poškození platanů tak významné,“ vysvětluje Jeřábek.

Jarní mráz zasáhl nejen jednotlivé stromy, ale i stromořadí. Pracovníci TSHK nalezli mimo poškozených akátů, jasanů nebo různých druhů jehličnanů také velmi zasaženou alej jerlínů v ulici Víta Nejedlého. I s těmi by měly ale pomoct takzvané spící pupeny, které v obnově sehrají klíčovou roli. „S popálením výhonů se stromy vyrovnávají tím, že vyraší znovu ze spících pupenů. Pro vývoj stromů je to však zvýšená zátěž a bude hodně záležet na dalším vývoji počasí. Nepříznivě může regeneraci stromů ovlivnit zejména déletrvající horko a sucho. Nicméně už nyní na více místech vidíme nově rašící výhonky. Věříme proto, že se stromy do léta přirozeně obnoví bez nutnosti náhradní výsadby, kterou umíme v případě potřeby zajistit,“ uzavírá náměstek Jeřábek.
Patrik Palátka
PR TSHK
Tisková zpráva 
Fotogalerie: Jarní mrazy