TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ do konce dubna vysadí 91 ks vzrostlých stromů na celém území města.
 
Nejvýznamnější letošní jarní výsadby stromů:
  • Smetanovo nábřeží - 6 lip - doplnění do stávajícího stromořadí.
  • Tylovo nábřeží (mezi Tyršovým a Pražským mostem) - 11 javorů a 5 lip - celková obnova stromořadí podél parkoviště a doplnění jednotlivých stromů do zbývajících částí stávajícího stromořadí.
  • Tylovo nábřeží (mezi Pražským mostem a mostem Hučák) – 3 lípy - doplnění nových stromů do stávajícího stromořadí.
  • Nábřeží podél pravého břehu Labe (mezi mostem Hučák a mostem u soutoku) – 11 lip - doplnění nových stromů do stávajícího stromořadí.
  • Ulice Úprkova – 12 javorů, 6 lip - obnova doprovodných lipových stromořadí podél komunikace.
Fotogalerie: Fotogalerie