Od chvíle, kdy se poprvé na hradeckých ulicích objevily nové speciální značky, uběhl přibližně rok. Za dobu jejich užívání informovaly stovky občanů o aktuální údržbě, opravách nebo o zásazích na městské zeleni.

Mezi prvními se objevily značky s výrazným zobrazením žlutého panáčka, které jasně signalizují místa, kde se provádějí práce na chodnících, silnicích či cyklostezkách. Tyto informační tabule jsou strategicky umístěny poblíž standardního dopravního značení, aby řidiči a chodci mohli snadno identifikovat místa oprav. Dodatečně tak nejenom viditelně informují a označují pracovní místo, ale zároveň zajišťují bezpečnost kolemjdoucích a samotných pracovníků. 

S nadcházejícími letními opravami silnic je proto budete vídat stále častěji. Pro aktuality o naplánovaných akcích doporučujeme sledovat naše stránky nebo zhlédnout výhledový přehled všech oprav na rok 2024: https://1url.cz/munIU