O víkendu dne 8.2.2020 v době od 7-14 hod. bude probíhat kácení stromů na Gočárově třídě v úseku mezi ulicemi Letců a Břetislavova. Proschlé a odumírající jasany budou v podzimním termínu 2020 nahrazeny úzkokorunnou formou javoru babyka v počtu 14 ks. Po dobu kácení bude částečně omezen pohyb chodců po chodníku.

Obnova stromořadí probíhá v koordinaci s celkovou opravou chodníku části Gočárovy třídy, mapa zde. Oprava chodníku ve výše uvedeném úseku bude zahájena za vhodných klimatických podmínek, předpoklad březen 2020, a bude probíhat po dobu tří měsíců za úplné uzavírky chodníku. Pro chůzi bude nutné použít protilehlý chodník

Děkujeme za pochopení.