V průběhu tohoto týdne dojde ke kácení dřevin na Tylově nábřeží mezi Tyršovým a Pražským mostem v souladu s pravomocným rozhodnutím odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Celkem bude pokáceno 23 lip. Tento zásah je v souladu s projektovou dokumentací „Revitalizace nábřeží Labe v Hradci Králové“ zpracovanou v roce 2013. V jarním období 2022 (do konce března) zde bude v souladu s podmínkami rozhodnutí vysazeno 16 ks stromů (11 javorů a 5 lip).