V současné době pracovníci střediska městské zeleně TSHK uplatňují v zájmu podpory biodiverzity v sídlištní zeleni mozaikové sečení. Při sečení trávy na území města Hradce Králové tak vznikají zajímavé scenérie, jako např. v Šimkových sadech a na Moravském Předměstí, kde část ploch nebyla posekána (např. v ul. Štefánikova a M. Horákové).

Mozaikové sečení v Šimkových sadech
Fotogalerie: Fotogalerie

Mozaikové sečení na Moravském Předměstí
Fotogalerie: Fotogalerie