V termínu od 04.04. 2023 bude probíhat oprava chodníku v ul. Smiřická v úseku od ulice Jana Černého – čp. 344/24. Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby bude pro pěší zajištěn koridor podél staveniště. Předpoklad ukončení prací je červen 2023.

Děkujeme za pochopení.