V termínu od 22.5.2023 bude probíhat oprava chodníku v ul. Anežky Malé.

Chodník pro pěší bude po dobu prací uzavřen. Přístup k bytovým domům bude umožněn. Po dobu stavby bude pro pěší stavbou zajištěn koridor podél staveniště. Předpoklad ukončení prací je červenec 2023.

Děkujeme za pochopení.