Od 29.5. 2023 budou TSHK pokračovat s opravami větších úseků vozovek.

Práce začnou v lokalitě Borovinka, kde bude opraveno několik lokálních úseků. Od 5.6. začne oprava povrchu v ul. Husova mezi ulicemi Bendlova a Na Pastvinách. Opravy též začnou na ul. Gagarinova, a to od 19.6.

Postupně bude vyfrézován starý povrch, provedeny opravy spodních vrstev, uličních vpustí, kanalizačních šachet a vodících pásků, a poté bude položen nový živičný kryt. Tyto opravy budou probíhat s částečným omezením dopravy, kdy bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnou signalizací.

Děkujeme za pochopení.