Každý rok opravíme nebo obnovíme několik desítek kilometrů chodníků z téměř 340 kilometrů, které máme spolu s některými městskými cyklostezkami na starosti. Proto bychom Vás rádi informovali o velkém plánu oprav chodníků na rok 2024.

Letos naše středisko místních komunikací plánuje opravit více než osm tisíc metrů čtverečních pěších cest o různé šířce a terénní složitosti nebo členitosti. Práce na opravách přitom začaly už letošní leden díky vhodnému počasí: https://1url.cz/hugnW. Postupný průběh oprav bude záviset na aktuálních podmínkách počasí, složitosti terénu apod.. Před samotným zahájením prací vždy umístíme na místě informační cedule.
Děkujeme Vám za pochopení a respektování dopravního značení.

Kompletní seznam předběžného plánu oprav včetně nejdůležitejších oprav silnic najdete zde: Předběžný plán oprav chodníků a silnic 2024

Mapové vyobrazení plánu oprav: https://1url.cz/vunFs