Tento týden začínají probíhat drobné stavební úpravy na podchodu na Rašínově třídě z důvodu opravy povodňové zábrany. Práce budou dokončeny do konce listopadu 2019. Po dobu opravy nebude omezen průchod pro chodce, ani pro cyklisty. Žádáme spoluobčany, aby se v podchodu pohybovali se zvýšenou opatrností.

Děkujeme za pochopení.