TSHK informují o zahájeném kyvadlovém provozu v ul. Zámeček na Novém Hradci Králové řízeném přenosnou světelnou signalizací. Jedná se o bezpečnostní opatření z důvodu špatného technického stavu opěrné zdi. Omezení bude trvat do zahájení rekonstrukce předmětného úseku v gesci statutárního města Hradec Králové.

Děkujeme za pochopení.