S ohledem na platnou výstrahu ČHMÚ na extrémní nebezpečí způsobené orkánem Sabine budou královéhradecké hřbitovy pro veřejnost až do odvolání U Z A V Ř E N Y.

Předem naplánované obřady proběhnou beze změn. Při konání těchto obřadů nabádáme návštěvníky ke zvýšené opatrnosti.


K opětovnému otevření královéhradeckých hřbitovů dojde, jakmile pomine riziko škod na zdraví, které mohou představovat padající větve, stromy a další předměty.

Děkujeme za pochopení.