Poté, co v zimním období bylo na hřbitově v Kuklenách pokáceno 41 stromů, jsou v tomto týdnu na hřbitově vysazovány stromy nové. Jedná se o 25 lip a 16 habrů. Při výsadbách využíváme nově zakoupený minibagr, který bude dále v běžné práci využit v prostorově ztížených podmínkách při kopání hrobů.