Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal pro Hradec Králové výstrahu na silné bouřky.

V případě výskytu těchto mimořádných jevů doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost při pohybu po veřejných prostranstvích, nezdržovat se pod stromy a dbát na bezpečnost s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem nebo jinými padajícími předměty.

Z preventivních důvodů nedoporučujeme po dobu platnosti výstrah ČHMÚ na mimořádné situace parkovat vozidla pod stromy a v blízkosti přenosných dopravních značek. Pro parkování můžete využít otevřená parkoviště bez stromů a zejména pak parkovací domy, které poskytují ochranu i před kroupami.

I po ukončení působení mimořádné situace věnujte pohybu na veřejných prostranstvích zvýšenou pozornost, zejména pak vylučte pohyb v blízkosti polámaných, vyvrácených, nahnutých či jinak viditelně poškozených stromů. Současně pak doporučujeme zamezit dětem vstup do blízkosti takto poškozených dřevin.

Aktuální informace k výstraze: ČHMÚ